BandOrgs Frifondpenger

Drømmer du om at bandet ditt skal bli en av morgendagens headlinere? Vi vil gjerne hjelpe dere litt på veien! Som medlem av BandOrg kan bandet ditt søke om opptil 50 000 kroner i pengestøtte. Bli medlem nå og søk innen 1. mars 2021.

Hva er BandOrgs Frifondpenger?

Dette er en støtteordning som BandOrg forvalter for det offentlige. Vi har to søknadsfrister i året, 1. mars og 1. september. Søknaden om støtte leverer dere i vårt medlemsregister (https://musikkmedlem.appfarm.app).

Hvem kan få støtte?

 • Et band er en gruppe bestående av minst tre faste medlemmer over tid, som har øving, konserter og/eller musikkproduksjon som felles aktivitet. Alle må bo i Norge. Et band kan også være artister med fast band, og hip-hop duoer med DJ.
 • Band der minst 1/3 av medlemmene er under 26 år.
 • Band som har sendt inn og bekreftet årsrapport hos oss innen søknadsfristen (det er veldig enkelt, dere huker bare av noen bokser).
 • Band som har betalt medlemskontingent i BandOrg. Det koster kun 250 kroner, altså mindre enn en kinobillett og snop. Vi godkjenner betaling av kontingent inntil to uker etter søknadsfrist.

Pass på at bandets nettside, Facebookside eller andre sosiale mediesider er oppdatert. Her må vi finne musikk, konsertplaner, biografi og bilder. Sjekk også ut Ofte stilte spørsmål nederst på denne siden.

Hva kan støtten gå til?

 • Innspilling av album, EP eller demo.
 • Konserter og turneer i Norge.
 • Mastring og miksing.
 • Trykking og innspilling.
 • Innspilling av musikkvideo eller musikkdokumentar.
 • Kjøp av utstyr som instrumenter, flightkasser og effektpedaler.
 • Kjøp av promoteringseffekter (t-skjorter, backdrop og lignende).

Hva kan man ikke få støtte til?

 • Prosjektbaserte grupper.
 • Vi gir ikke tilskudd til band som allerede har fått tilskudd fra frifond.no samme år.
 • Tiltak utenfor Norge (f.eks konserter, innspilling, miksing, mastring m.m.).
 • Studiokostnader i eget studio.
 • Diett og overnatting.
 • Kjøp av PC/Mac eller lysutstyr.
 • Tiltak som allerede har fått støtte av BandOrg. Dere kan ikke søke om støtte flere ganger for det samme albumet for eksempel.

Se flere vilkår nedenfor under "BandOrgs Frifondkriterier!

Ofte stilte spørsmål om BandOrgs Frifondpenger

Hvem kan få tilskudd gjennom BandOrg?

BandOrg er en interesseorganisasjon, og ikke en støtteordning. Vi er altså en medlemsbasert interesseorganisasjon som, i tillegg til å gi/ha tilskuddsrett for ulike tilskuddsordninger, jobber politisk på ulike områder og på ulike måter for å hjelpe band i Norge. For at bandet ditt skal kunne søke om støtte gjennom oss må dere bli medlem i BandOrg. Søk om medlemskap her.

Når er det søknadsfrist, og hvordan søker vi?

BandOrg har tildeling to ganger i året. Søknadsfristene er 1. mars og 1. september. Søknadsportalen er tilgjengelig for BandOrgs medlemmer via vårt elektroniske medlemsregister (https://musikkmedlem.appfarm.app). Kunngjøring og åpning av søknadsportalen skjer ca 1 måned før søknadsfrist.

Hva er viktig å huske på før vi søker?

 • Sørg for at nettsiden dere oppgir i søknaden er oppdatert så lenge den er under behandling!
 • Sørg for at nettsiden har aktuell biografi, konsertplaner, bilder og MUSIKK (!). BandOrgs tildelingsutvalg gjør en helhetlig vurdering av både søknad og søker. Søkere som ikke oppgir lenke til bandinfo og musikk eller sørger for å holde søknaden oppdatert så lenge den er under behandling, kan risikere å ikke komme til betraktning.

Når får vi svar på søknaden og når blir pengene utbetalt?

Behandlingstid er ca 1 måned etter søknadsfristen går ut. Svar på søknaden sendes på e-post via vårt elektroniske medlemsregister. Søkere i runde 1 får svar i slutten av mars, og utbetaling skjer straks etter akseptfrist. Søkere i runde 2 får svar i slutten av september, og utbetaling skjer de første dagene etter at akseptfrist.

Hvor mye penger er det mulig å få?

BandOrg gir i gjennomsnitt 10 000 kroner, og maks opp mot 50 000. Tilskuddsutmåling avhenger av både søknad og søker.

Kan vi kjøpe brukt musikkutstyr og handle fra privatpersoner?

Ja. Det kan ofte lønne seg å kjøpe brukt. På denne måten får man gjerne mer og bedre utstyr for pengene. OBS! Kravet om kvittering gjelder naturligvis også for bruktkjøp! Ha med kvitteringsskjema dagen dere betaler pengene (kvitteringsskjema kan du laste ned herfra). Kvitteringen skal inneholde navn på kjøper og selger, en kort tekst som forklarer hva som har blitt kjøpt, prisen dere har betalt og signatur fra begge parter. Hvis dere har betalt kontant skal dette fremgå av kvitteringen.

Kan vi få tilskudd flere ganger i året?

Nei. Dere får kun 1 tildeling pr år. Dersom dere har fått avslag i første tildelingsrunde er det mulig å søke på nytt i neste tildelingsrunde.

Når får vi pengene på konto?

Utbetaling i runde 1 skjer iløpet av mars 2020, og utbetaling i runde to skjer iløpet av oktober.

Kan man få Frifondpenger fra flere plasser, f.eks fra både BandOrg og Frifond.no, til samme band og prosjekt?

Nei. Som medlem i BandOrg kan dere kun få Frifondpenger gjennom oss. FRIFOND.NO gjelder ikke for medlemmer i BandOrg.

Hva skjer hvis vi glemmer eller er for sene med å akseptere tilskuddet?

BandOrg sender påminnelse pr sms og e-post i god tid før fristen for å akseptere tilskuddet går ut. Dersom band ikke aksepterer innen frister mister de tilskuddet.

Hva skjer hvis vi ikke leverer Frifondrapport med kopi av kvitteringer og bankutskrift?

Band som ikke leverer Frifondrapport med tilhørende dokumentasjon vil motta krav om tilbakebetaling. Ubetalte krav sendes til inkasso.

BandOrgs Frifondkriterier

1. Hva er Frifond?

Frifond er en støtteordning til lokale kulturaktiviteter for musikkgrupper hvor minst 1/3 av deltakerne er under 26 år. BandOrg gir tilskudd til lokal kulturaktivitet i Norge innenfor bestemte støtteområder. I 2019 fordelte BandOrg 6 millioner kroner til norske band. BandOrg gir støtte til blant annet kjøp av musikkutstyr, innspilling og konserttiltak.

2. Hvem kan søke?

 • Band som er medlem i BandOrg, hvor MINST 1/3 av bandmedlemmene er UNDER 26 år før søknadsfristen
 • Bandet må bestå av minst 3 personer
 • Hvis bandet ditt ikke er medlem i BandOrg må dere bli godkjent medlem FØR dere søker. Bli medlem her!

3. Følgende får ikke støtte:

 • Søknader fra offentlige søkere (f.eks fylke, kommune eller skole, eller aktivitet som er et offentlig ansvar eller tilbud)
 • Regionale eller nasjonale tiltak
 • Enkeltpersoner
 • Duoer
 • Kommersielle tiltak (f.eks profesjonelle lydstudio)- Stiftelser
 • Prosjektbaserte grupper
 • Innspillinger i utlandet
 • Konserttiltak og turné i utlandet
 • Promoteringstjenester og annonsekampanjer
 • Musikerhonorar
 • Diett og overnatting
 • Bompenger, parkeringsutgifter og drivstoff
 • Kjøp av PC/Mac
 • Kjøp av lysutstyr
 • Studiokostnader i eget studio (man kan ikke betale bandmedlemmer for studioleie, tekniker eller produsent honorar for innspilling av eget materiale)
 • Tiltak/innspillinger som tidligere har fått støtte av BandOrg (hvis dere tidligere har fått støtte til innspilling kan dere ikke få støtte til å fortsette innspillingen, miksing, mastring eller trykking av den samme utgivelsen)
 • Toll og frakt på musikkutstyr
 • Tiltak utenfor Norge støttes ikke

Sjekk med BandOrg før du søker dersom du er i tvil om ditt band er kvalifisert for BandOrgs Frifondpenger.

4. BandOrgs støtteområder:

 • Innspilling av demo/EP/plate i Norge
 • Mastring og miksing av innspilt materiale
 • Trykking og utgivelse av innspilt materiale
 • Innspilling av musikkvideo/musikkdokumentar
 • Kjøp av musikkutstyr for band (sanganlegg, gitar, bass, trommer, tangentinstrumenter, effekter, flightkasser)
 • Kjøp av studio og innspillingsutstyr: Mikrofoner, lydkort, miksepult, monitorer, softsynther og annen relevant programvare
 • Kjøp av promoteringseffekter (t-skjorter og backdrop)
 • Konserttiltak og turné i Norge: Vi gir kun støtte til bekreftede datoer og spillesteder (lydtekniker, leiebil og leie av konsertlokale)

Vi gir IKKE støtte til følgende: Musikerhonorar, diett og overnatting, kjøp av pc/mac, lysutstyr, prosjektbaserte grupper, tiltak som tidligere har fått støtte av BandOrg (hvis dere allerede har fått støtte til innspilling kan dere ikke få til miksing, mastring og trykking)

5. Krav til søker og søknad:

 • Minimum 1/3 av medlemmene må være UNDER 26 år før søknadsfristen
 • Bandet må bestå av minst 3 personer og alle medlemmene må bo i Norge
 • Bandet må være medlem i BandOrg ved søknadstidspunktet
 • Søknadsskjemaet er kun tilgjengelig for godkjente medlemmer via søknadsportalen i vårt elektroniske medlemsregister
 • Bandet må sende inn og bekrefte årsrapport innen søknadsfrist
 • Bandet må ha betalt medlemskontingent til BandOrg for søknadsåret. Vi godkjenner betaling inntil to uker etter søknadsfrist.
 • Søknaden må være realistisk og gjennomførbar

6. Krav til Frifondrapport

 • Band som mottar støtte skal levere rapport + dokumentasjon innen angitte frister og med dokumentasjon som står beskrevet i BandOrgs vilkår. Rapport og kvitteringer leveres digitalt via søknadsportalen i BandOrgs elektroniske medlemsregister
 • Sammen med frifondrapporten skal det følge med kopi av kvitteringer og bankutskrift som dokumenterer at HELE støttebeløpet er brukt til det bandet har søkt om
 • Dersom dere kjøper brukt utstyr og betaler kontant skal det følge med bankutskrift som viser at pengene er tatt ut i bank/minibank
 • Faktura(er) er ikke godkjent som "kvittering" alene. Det SKAL legges ved bankutskrift som viser at fakturaen(e) er betalt!
 • Pengene SKAL brukes i tilskuddsåret, og i god tid før angitt rappporteringsfrist
 • Dere må kunne rapportere for hele tilskuddsbeløpet og levere gyldig rapportskjema og kopi av kvitteringer og bankutskrift til BandOrg innen rapportfristen
Rapportering av tilskudd
 • Det skal lastes opp fakturaer, kvitteringer og bankutskrift som dokumenterer at hele støttebeløpet er brukt i samsvar med øremerket tiltak.
 • Faktura alene er ikke tilstrekkelig dokumentasjon.
 • Ved alle henvendelser angående rapporten skal dere benytte dialogfeltet i søknaden deres.
 • Vi gir ikke utsettelse på rapportfristen.
 • Band som ikke leverer Frifondrapport med tilhørende dokumentasjon vil motta krav om tilbakebetaling. Ubetalte krav sendes til inkasso.
 • Rapportfrister: Band som har fått tildelt penger i første tildelingsrunde skal levere Frifondrapport senest innen 1. oktober 2020 (søknadsfrist 1.2). Band som får tilskudd i årets andre tildelingsrunde skal levere Frifondrapport senest innen 31. desember 2020 (søknadsfrist 4. september).

Mal for kvittering ved bruktkjøp

Søk om BandOrgs Frifondpenger her

Søknadsportalen for runde 2 er åpen til kl. 23:59 fredag 4. september. åpner en måned før søknadsfrist. Det er ikke mulig å opprette søknad før dette. Vi sender ut varsel til alle medlemsband som er tilskuddsberettiget når portalen åpner.

https://musikkmedlem.appfarm.app

Skjermbilde 2020 07 01 kl 13 20 02
Spill av video