BandOrgs Frifondpenger

Drømmer du om at bandet ditt skal bli en av morgendagens headlinere? Vi vil gjerne hjelpe dere litt på veien! Som medlem av BandOrg kan bandet ditt søke om opptil 50 000 kroner i tilskudd. Bli medlem nå og søk innen 1. mars 2022.

Hva er BandOrgs Frifondpenger?

Dette er en tilskuddsordning som BandOrg forvalter for det offentlige. Vi har to søknadsfrister i året, 1. mars og 1. september. Søknaden om tilskudd leverer dere i vårt medlemsregister.

Hvem kan få tilskudd?

Band som er medlem i BandOrg, hvor minst en tredjedel av bandmedlemmene er under 26 år før søknadsfristen, kan søke på denne tilskuddsordningen. Et band er en gruppe bestående av minst tre faste medlemmer over tid, som har øving, konserter og/eller musikkproduksjon som felles aktivitet. Alle må bo i Norge. Et band kan også være artister med fast band, og hip-hop duoer med DJ.

Hva kan tilskuddet brukes til?

 • Innspilling, miksing og mastring
 • Trykking av CD og vinyl
 • Innspilling av musikkvideo
 • Musikk- og øvingsutstyr for band
 • Studio- og innspillingsutstyr
 • Bandmerch

Tips til søknaden

Saksbehandlerne våre er avhengig av å høre musikken deres, og i tillegg lese om dere for å kunne behandle søknaden. Pass på at lenkene dere oppgir peker til en side som virker. Dersom dere ikke har nettside eller profil på sosiale medier ennå anbefaler vi at dere oppgir lenke til privat Soundcloud eller en lagringstjeneste slik som iCloud/Dropbox/Google Drive. Sjekk ut Ofte stilte spørsmål nederst på denne siden for flere tips og vilkår 👇

SØK HER BLI MEDLEM

Ofte stilte spørsmål om BandOrgs Frifondpenger

Hvem kan få tilskudd gjennom BandOrg?

BandOrg er først og fremst en interesseorganisasjon. Vi er altså en medlemsbasert musikkorganisasjon som i tillegg til å fordele tilskudd, jobber politisk på flere ulike områder for å hjelpe band i Norge. For at bandet ditt skal kunne søke om tilskudd gjennom oss må dere bli/være medlem i BandOrg. Søk om medlemskap her.

Når er det søknadsfrist, og hvordan søker vi?

BandOrg har tildeling to ganger i året. Søknadsfristene er 1. mars og 1. september. Søknadsportalen er tilgjengelig for BandOrgs medlemmer via vårt elektroniske medlemsregister. Kunngjøring og åpning av søknadsportalen skjer ca 1 måned før søknadsfrist.

Hva er viktig å huske på før vi søker?

 • Dere må ha sendt inn og bekreftet årsrapport hos oss innen søknadsfristen
 • Dere må ha betalt medlemskontingent i BandOrg. Det koster kun 250 kroner for hele bandet
 • Lenkene dere oppgir i søknaden må være oppdaterte så lenge den er under behandling
 • Sørg for at sidene dere lenker til inneholder aktuell og oppdatert biografi, konsertplaner, bilder og musikk. BandOrgs tildelingsutvalg gjør en helhetlig vurdering av både søknad og søker. Søkere som ikke oppgir lenke til bandinfo og musikk, eller som ikke sørger for å holde søknaden oppdatert så lenge den er under behandling, kan risikere å ikke komme til betraktning.

Når får vi svar på søknaden og når blir pengene utbetalt?

Behandlingstid er ca 1 måned etter søknadsfristen går ut. Svar på søknaden sendes på e-post via vårt elektroniske medlemsregister. Dere får svar på søknaden ca. 3 uker etter søknadsfrist. Utbetaling skjer i løpet av 1–2 uker etter akseptfrist.

Hvor mye penger er det mulig å få?

BandOrg gir i gjennomsnitt 10 000 kroner, og maks opp mot 50 000. Tilskuddsutmåling avhenger av både søknad og søker.

Kan vi kjøpe brukt musikkutstyr og handle fra privatpersoner?

Ja. Det kan ofte lønne seg å kjøpe brukt. På denne måten får man gjerne mer og bedre utstyr for pengene. OBS! Kravet om kvittering gjelder naturligvis også for bruktkjøp! Ha med kvitteringsskjema dagen dere betaler pengene. Klikk på denne lenken for å laste ned kvitteringsskjema. Kvitteringen skal inneholde navn på kjøper og selger, en kort tekst som forklarer hva som har blitt kjøpt, prisen dere har betalt og signatur fra begge parter. Hvis dere har betalt kontant skal dette fremgå av kvitteringen.

Kan vi få tilskudd flere ganger i året?

Nei. Dere får kun 1 tildeling pr år. Dersom dere har fått avslag i første tildelingsrunde er det mulig å søke på nytt i neste tildelingsrunde.

Når får vi pengene på konto?

Utbetaling i runde 1 skjer iløpet av april, og utbetaling i runde to skjer iløpet av oktober.

Kan man få Frifondpenger fra flere plasser, f.eks fra både BandOrg og Frifond.no, til samme band og prosjekt?

Nei. Som medlem i BandOrg kan dere kun få Frifondpenger gjennom oss. FRIFOND.NO gjelder ikke for medlemmer i BandOrg.

Hva skjer hvis vi glemmer eller er for sene med å akseptere tilskuddet?

BandOrg sender påminnelse pr sms og e-post i god tid før fristen for å akseptere tilskuddet går ut. Dersom band ikke aksepterer innen frister mister de tilskuddet.

Hva skjer hvis vi ikke leverer Frifondrapport med kopi av kvitteringer og bankutskrift?

Band som ikke leverer Frifondrapport med tilhørende dokumentasjon vil motta krav om tilbakebetaling. Ubetalte krav sendes til inkasso.

BandOrgs Frifondkriterier

1. Hva er Frifond?

Frifond er en støtteordning til lokale kulturaktiviteter for musikkgrupper hvor minst 1/3 av deltakerne er under 26 år. BandOrg gir tilskudd til lokal kulturaktivitet i Norge innenfor bestemte støtteområder. I 2020 fordelte BandOrg 6 millioner kroner til norske band. BandOrg gir støtte til blant annet kjøp av musikkutstyr, innspilling og konserttiltak.

2. Hvem kan søke?

 • Bandet må bestå av minst 3 personer, og må være medlem i BandOrg. Minimum en tredjedel av bandmedlemmene må være under 26 år før søknadsfristen. Et band er en gruppe bestående av minst tre faste medlemmer over tid, som har øving, konserter og/eller musikkproduksjon som felles aktivitet. Alle må bo i Norge. Et band kan også være artister med fast band, og hip-hop duoer med DJ.
 • Hvis bandet ditt ikke er medlem i BandOrg må dere bli godkjent medlem før dere søker. Bli medlem her!
 • Dere må ha betalt medlemskontingent i BandOrg. Det koster kun 250 kroner for hele bandet
 • Band som har sendt inn og bekreftet årsrapport hos oss innen søknadsfristen

3. BandOrgs støtteområder:

 • Innspilling av demo/EP/plate i Norge
 • Mastring og miksing av innspilt materiale
 • Trykking og utgivelse av innspilt materiale
 • Innspilling av musikkvideo
 • Kjøp av musikk- og øvingsutstyr for band
 • Kjøp av studio- og innspillingsutstyr
 • Kjøp av bandmerch
 • Konserttiltak og turné i Norge: Vi gir kun støtte til bekreftede datoer og spillesteder (lydtekniker, leiebil og leie av konsertlokale)

4. Krav til søker og søknad:

 • Minimum 1/3 av medlemmene må være UNDER 26 år før søknadsfristen
 • Bandet må bestå av minst 3 personer og alle medlemmene må bo i Norge
 • Bandet må være medlem i BandOrg ved søknadstidspunktet
 • Søknadsskjemaet er kun tilgjengelig for godkjente medlemmer via søknadsportalen i vårt elektroniske medlemsregister
 • Bandet må sende inn og bekrefte årsrapport innen søknadsfrist
 • Bandet må ha betalt medlemskontingent til BandOrg for søknadsåret. Vi godkjenner betaling inntil to uker etter søknadsfrist
 • Søknaden må være realistisk og gjennomførbar

5. Følgende får ikke støtte:

 • Band med færre enn 3 personer. Et band er en gruppe bestående av minst tre faste medlemmer over tid, som har øving, konserter og/eller musikkproduksjon som felles aktivitet. Alle må bo i Norge. Et band kan også være artister med fast band, og hip-hop duoer med DJ
 • Tiltak utenfor Norge støttes ikke. Dette omfatter innspilling, miksing og mastring i utlandet, konserttiltak og turné i utlandet
 • Promoteringstjenester og annonsekampanjer
 • Musikerhonorar
 • Diett og overnatting
 • Bompenger, parkeringsutgifter og drivstoff
 • Kjøp av PC/Mac
 • Kjøp av lysutstyr
 • Studiokostnader i eget studio: Man kan ikke betale bandmedlemmer for studioleie, tekniker eller produsent honorar for innspilling av eget materiale
 • Tiltak/innspillinger som tidligere har fått støtte av BandOrg: Hvis dere tidligere har fått støtte til innspilling kan dere ikke få støtte til å fortsette innspillingen, miksing, mastring eller trykking av den samme utgivelsen
 • Frakt på musikkutstyr

6. Krav til Frifondrapport

 • Band som mottar støtte skal levere rapport + dokumentasjon innen angitte frister og med dokumentasjon som står beskrevet i BandOrgs vilkår. Rapport og kvitteringer leveres digitalt via søknadsportalen i BandOrgs elektroniske medlemsregister
 • Sammen med frifondrapporten skal det følge med kopi av kvitteringer og bankutskrift som dokumenterer at HELE støttebeløpet er brukt til det bandet har søkt om
 • Dersom dere kjøper brukt utstyr og betaler kontant skal det følge med bankutskrift som viser at pengene er tatt ut i bank/minibank
 • Faktura(er) er ikke godkjent som "kvittering" alene. Det SKAL legges ved bankutskrift som viser at fakturaen(e) er betalt!
 • Pengene SKAL brukes i tilskuddsåret, og i god tid før angitt rappporteringsfrist
 • Dere må kunne rapportere for hele tilskuddsbeløpet og levere gyldig rapportskjema og kopi av kvitteringer og bankutskrift til BandOrg innen rapportfristen

Spørsmål før dere sender søknad? Ta kontakt med våre saksbehandlere på bandorg@bandorg.no.

Rapportering av tilskudd
 • Det skal lastes opp fakturaer, kvitteringer og bankutskrift som dokumenterer at hele støttebeløpet er brukt i samsvar med øremerket tiltak.
 • Faktura alene er ikke tilstrekkelig dokumentasjon.
 • Ved alle henvendelser angående rapporten skal dere benytte dialogfeltet i søknaden deres.
 • Vi gir ikke utsettelse på rapportfristen.
 • Band som ikke leverer Frifondrapport med tilhørende dokumentasjon vil motta krav om tilbakebetaling. Ubetalte krav sendes til inkasso.
 • Rapportfrister: Band som har fått tildelt penger i første tildelingsrunde skal levere Frifondrapport senest innen 1. oktober (søknadsfrist 1. mars). Band som får tilskudd i årets andre tildelingsrunde skal levere Frifondrapport senest innen 31. desember (søknadsfrist 1. september).

Mal for kvittering ved bruktkjøp