Nyheter  Torsdag 11. april 2024

Slik skaffer dere penger til prosjektet deres

GUIDE: Bandorg har behandlet søknader fra band og artister siden 2007. Vi har tildelt penger til Kvelertak, Highasakite, Emilie Nicolas, Ary, boy pablo og mange flere. En god søknad har flere fellestrekk: Godt språk, tydelig og god beskrivelse av hva en søker om penger til, realistisk tidsplan, passelig mengde informasjon og et godt budsjett. Her er våre tips for å lage en god søknad.

Bandorg Frifond Blaa 3

Les søknadskriteriene nøye

Det første en alltid må gjøre er å sette seg inn i formålet med ordningen en søker penger fra. Hvem er målgruppen? Hva gis det støtte til? Dersom du kjenner du deg igjen i beskrivelsen av målgruppen og formålet er sjansen stor for at bandet ditt kan søke. Neste steg er å finne ut er det om stilles krav til søker og søknaden, og om dere oppfyller disse kravene. Hos Kulturrådet må en f.eks i noen tilfeller ha organisasjonsnummer eller søke via Altinn, mens i andre ordninger stilles det krav knyttet til alder og bosted. Ta gjerne kontakt med tilskuddsordningen før dere søker, for å finne ut om dere oppfyller kravene og om prosjektet deres er innenfor støtteområdene. Les nøye i veiledningen om hvilke vedlegg som evt. skal følge med søknaden. I flere ordninger kreves det f.eks både musikalsk CV, prosjektbeskrivelse i eget dokument, budsjett og lydopptak. Merk dere også hvilke vedlegg dere ikke trenger å sende.

Informasjon og prosjektbeskrivelse

Gi en tydelig beskrivelse av hva dere søker penger til, og la dette komme frem tidlig i søknaden. Oppgi hvem som er involvert i tiltaket. Hvis dere søker om støtte til innspilling må dere oppgi hvilket studio dere skal benytte, hvem er produsent, hvem skal mikse og mastre m.m. I prosjektbeskrivelsen er det også svært viktig å oppgi når tiltaket skal gjennomføres, altså en tidsplan for oppstart, gjennomføring og ferdigstilling. Når saksbehandlerne leser prosjektbeskrivelsen fremkommer det fort hvor godt planlagt tiltaket deres er og om tiltaket vil bli gjennomført som beskrevet. Så her er det viktig at dere har planlagt tiltaket på forhånd og kan presentere en konkret plan for gjennomføringen av tiltaket dere søker penger til. I beskrivelsen av dere selv anbefaler vi at dere kun tar med det viktigste og mest relevante for søknaden. Vær så konsis, konkret og kort som mulig, men pass samtidig på å få med all informasjon dere blir bedt om å oppgi.

Søknadsbeløp

Det er ingenting i veien for å søke om høyere beløp enn hva dere tror dere kan få. Det er imidlertid svært sjelden at man får innvilget hele søknadsbeløpet. Les i veiledningen, eller i beskrivelsen av ordningen, hvor mye som gis innenfor de ulike støtteområdene.

Budsjett

Budsjettet er like viktig som prosjektbeskrivelsen, og disse to må være i samsvar med hverandre. Dette betyr at budsjettet skal gjenspeile innholdet i prosjektbeskrivelsen og vise økonomien i prosjektet. Et godt budsjett har realistiske tall på både inntekts- og utgiftssiden. Egenandel/egenfinansiering pleier ofte å styrke en søknad. Oppgi alle utgiftene i prosjektet så detaljert som mulig. Ta gjerne også med utgifter som ikke dekkes av den aktuelle støtteordningen for å vise hele kostnadsbildet. Det er imidlertid viktig at dere i prosjektbeskrivelsen presiserer hvilke utgifter det søkes støtte til. Oppgi så alle inntekter som egenandel, innvilget/omsøkt støtte fra andre støtteordninger og andre inntekter som skal finansiere prosjektet. Inntektene må være realistiske og må samsvare med utgiftene, altså dere må vise at dere har budsjettert med nok inntekter til å kunne gjennomføre prosjektet.

Klar til å søke om penger til ditt prosjekt?

Sjekk ut Bandorgs Frifondpenger her.