Nyheter  Torsdag 2. november 2023

Tilskuddsordninger for band og artister

Det finnes mange støtteordninger for musikklivet i Norge, både offentlige og private. Støtteordningene har ulike formål, og er innrettet mot bestemte målgrupper og tilskuddsområder. Vi har listet opp noen av de brukte tilskuddsordningene for band og artister nedenfor. Bruk denne tilskuddskalenderen for oppdaterte søknadsfrister, og les gjerne også søknadsguiden vår med tips om hvordan å skrive en god søknad.

Cointoss2

Bandorgs Frifondpenger

Frifond er en støtteordning til musikkultur i Norge for ungdom under 26 år. Som medlem i Bandorg kan dere søke om opptil 50 000 kroner i året. Pengene kan brukes til alt fra utstyr, innspilling og miksing/mastring til merch- og musikkvideoproduksjon. Det er to søknadsfrister i året, 1. mars og 1. september.

https://www.bandorg.no/frifond

Bandorg illu 9

Jejune

Fond for lyd og bilde (Kulturdirektoratet)

Kulturdirektoratet har forvaltningsansvar for musikk- og scenekunstinstitusjoner som får tilskudd over statsbudsjettet. Direktoratet er også sekretariat for de kollegiale organene Kulturrådet, Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde.

De mest aktuelle ordningene for band og artister er: innspilling, markedsføring, produksjon og turné og konsert.

https://kulturdirektoratet.no/...

Bandorg illu 3

Han Gaiden

Fond for utøvende kunstnere (FFUK)

FFUK gir støtte til profesjonelle utøvende kunstnere som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge. Fondsloven definerer musikere, sangere, skuespillere, dansere, sceneinstruktører, dirigenter og andre som gjennom sin kunst framfører åndsverk som utøvende kunstnere. Med profesjonelle utøvere menes de som har det utøvende virket som sitt hovederverv, altså sitt yrke.

Hos FFUK kan man søke om tilskudd til innspilling, prosjekt og reise.

https://www.ffuk.no/

Stikk norwegian arts abroad

Music Norway

Norwegian Arts Abroad (NAA) / Music Norway

Ulike støtteordninger for internasjonalt kunst- og kultursamarbeid. Formålet er å øke etterspørsel, interesse og synlighet for norske utøvere, komponister, låtskrivere og musikkselskaper internasjonalt.

https://www.stikk.no/reisestot...

Bandorg_illustrasjonsbilde_øvingsrom

Opplæringstilskudd fra Musikkens studieforbund

Som medlem i BandOrg kan dere få tilskudd til bandets øvings- og opplæringsaktivitet som kalles opplæringstilskudd. Det gis 45 kroner i tilskudd pr øvingstime uten lærerkostnader, og 105 kroner pr time med lærer. For et band som øver mye blir dette flere tusen kroner i halvåret.

https://www.musikkensstudiefor...

DSC02834

Tilskudd til øvingsutstyr fra Kulturrom

Kulturrom gir tilskudd til teknisk utstyr som skal benyttes i øvingssammenheng og som kommer flere aktører i et fellesskap til gode. Det gis tilskudd til sanganlegg, trommesett med cymbaler, gitarforsterkere, bassforsterker og keyboard/stagepiano.

https://kulturrom.no/tilskudds...

Sparebankstiftelsen

Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål, og vil øke interessen for og forståelsen av kunst og kultur, spesielt blant barn og unge. Det gjør de gjennom å støtte prosjekter som sørger for god formidling og innbyr til deltakelse.

https://sparebankstiftelsen.no...

Bandorg illu 6

Hammok

Sparebankforeningen

Hvert år deler sparebankene og sparebankstiftelsene ut 600 millioner kroner til tiltak som skaper aktivitet, tilhørighet og stolthet i nærmiljøet.

https://www.sparebankforeninge...