Nyheter  Mandag 20. mars 2023

BandOrgs landsmøte 2023

Landsmøtet er vårt øverste demokratiske organ. Vi inviterer alle medlemsband til å delta for å bestemme hva BandOrg skal jobbe med i perioden 2023–2025.

Trondheim Calling 2023 fotokred BandOrg 75

This Daze på Trondheim Calling

Vi har gleden av å innkalle alle medlemsband til å delta på landsmøte i BandOrg!

Dato: Tirsdag 25. april kl. 18–19
Sted: Kulturhuset i Oslo (møterom "Boksen")
Påmeldingsfrist er 20. april. Vi serverer pizza og drikke.

Vi vil bidra til kulturpolitikk som virker
Vår hovedoppgave er å gi norske band og artister gode rammevilkår. For å lage god kulturpolitikk, og gjøre noe med finansieringen til musikklivet, er vi avhengige av innspill og tilbakemeldinger fra dere. På landsmøtet kan alle medlemsband kan delta og påvirke organisasjonens arbeid de neste to årene.

Dersom du ikke har anledning å delta selv, men likevel ønsker å avgi stemme på landsmøtet, har bandet ditt anledning å gi stemmefullmakt til et annet medlemsband via dette fullmaktsskjemaet.

Sakene som skal behandles på landsmøtet:

  1. Årsmelding 2021-2023
  2. Årsregnskap 2021 og 2022
  3. Handlingsplan 2023-2025
  4. Innkomne saker
  5. Budsjett 2023-2024
  6. Valg

Sakspapirer: