Nyheter  Onsdag 10. januar 2024

HUSK Å LEVERE ÅRSRAPPORT 2023

Vi ❤️ årsrapport! Og det er kanskje ikke så rart siden statstilskuddet til ditt band –og resten av musikklivet, er basert på disse opplysningene. Siste leveringsfrist er fredag 8. mars.

Bandorg konsert 6

Synne Vo på by:Larm

DEN VIKTIGSTE OPPGAVEN AKKURAT NÅ
For band som var medlem i 2023 er tiden inne for å sende inn årsrapport. Årsrapporten deres er nesten ferdig utfylt, og det tar kun et par minutter for å fullføre og sende inn: https://musikkmedlem.appfarm.app


HVA ER EN ÅRSRAPPORT?
Årsrapporten er en digital bekreftelse av bandets personopplysninger og aktivitet. Vi innhenter årsrapportene hvert år for å dokumentere virksomheten vår til myndighetene, og bekrefte at vi driver på frivillig basis og demokratisk vis.

ÅRSRAPPORTEN DERES HAR VELDIG STOR BETYDNING
Årsrapportene utgjør tellegrunnlaget for statens pengestøtte til musikklivet. Hvis bandet ditt ikke sender inn årsrapporten vil dette redusere tellegrunnlaget, noe som fører til mindre penger og dårligere rammevilkår for alle som driver med musikk i Norge. Årsrapporten er obligatorisk for å være medlem i Bandorg, og band som ikke leverer vil dessverre bli meldt ut – og miste fordelene i medlemskapet. Leveringsfrist 1. mars.

ÅRSRAPPORTEN HAR SISTE OG ENDELIGE LEVERINGSFRIST 8.MARS

Les mer om årsrapporten her: https://www.bandorg.no/nyheter...