Nyheter  Fredag 18. februar 2022

Hva er en årsrapport, og hvor leverer jeg den?

Det er ikke opplagt for alle hva en årsrapport er, hvor du leverer den og hvorfor du må gjøre det. Denne guiden gir deg svarene på hva dette dreier seg om, og viser deg hvor enkelt det gjøres.

Årsrapporten er en digital bekreftelse av bandets personopplysninger og aktivitet. Medlemsregisteret vårt har allerede generert et utkast til dere. Følg disse stegene for å komme i mål:

  1. Logg inn i medlemsregisteret: https://musikkmedlem.appfarm.app
  2. Klikk på «Intern kontingent» i menyen til venstre og bekreftet betaling fra bandmedlemmene.
  3. Klikk på “Årsrapporter» i menyen til venstre. Deler av årsrapporten er allerede utfylt. Dere skal nå oppgi dato for det siste allmøtet og valg av styre, og i tillegg oppgi en aktivitet dere hadde dette året.
  4. For å sende inn årsrapporten klikker du på knappen «Bekreft og send inn» nederst til høyre.

Hvorfor årsrapport?
Bandorg er en medlemsbasert interesseorganisasjon som driver langsiktig politisk arbeid for å styrke rammevilkår og utviklingsmulighetene for band og artister i Norge. Vi mottar statstilskudd og er dermed underlagt rapport- og dokumentasjonskrav fra staten. For å dokumentere organisasjonens medlemstall til myndighetene må vi ha inn årsrapporter fra alle band hvert år. Dette er en formell og obligatorisk bekreftelse overfor bevilgende myndigheter at vi driver på frivillig basis og demokratisk vis. Hvis du ikke sender inn årsrapporten vil dette redusere tellegrunnlaget til musikklivet, noe som fører til mindre penger til ALLE band og artister i Norge.

Hva er intern kontingent?
Intern kontingent er penger dere betaler til egen gruppe, dvs. bidrag til egen drift og aktivitet i bandet. Dette er en nødvendig bekreftelse på at bandet drives demokratisk og på frivillig vis, og henger sammen med innsending av årsrapport. Myndighetene har bestemt at minimumsbeløpet for kontingent er 50 kroner, men dere kan naturligvis ha høyere internkontingent enn dette. Inne i medlemsregisteret trykker dere på “REGISTRERING INNBETALING FOR ALLE” for å bekrefte dette.

Frist for levering av årsrapporten for 2023 er 1. mars 2024 kl. 23:59. Har du spørsmål om årsrapport eller internkontingent som ikke er besvart i guiden? Ta kontakt med oss på bandorg@bandorg.no eller tlf +47 90 36 71 92.

Innlogging i medlemsregisteret her Klikk her for å levere årsrapport