Nyheter  Fredag 23. april 2021

BandOrgs landsmøte 2021 m/ webinar om kontrakter og avtaler med advokat Limita Lunde

DSC01068

Vi kaller med dette inn alle medlemsband til digitalt landsmøte i BandOrg, onsdag 26. mai kl. 18-19.

BandOrgs landsmøte er organisasjonens øverste organ. Landsmøtet er et politisk verksted hvor medlemmene kan bidra og påvirke BandOrgs arbeid de neste to årene.

Meld på ditt band via skjemaet nederst på denne siden. Hvert band har en stemme. Påmeldingsfrist er 19. mai. Dersom ditt band ikke har anledning å delta selv, men likevel ønsker å avgi stemme på landsmøtet, har dere anledning å gi stemmefullmakt til et annet medlemsband via dette fullmaktsskjemaet.

Landsmøtet avholdes på Zoom av hensyn til smittevern og varer opptil 1 time. Alle påmeldte vil få tilsendt møtelenke og informasjon etter påmeldingsfristen. Lenke til webinaret med Limita Lunde deles til landmøtedeltakerne på slutten av landsmøtet.

Sakene som skal behandles på landsmøtet:

  1. Årsmelding 2019-2021
  2. Årsregnskap 2019 og 2020
  3. Handlingsplan 2021-2023
  4. Innkomne saker
  5. Budsjett 2021-2022
  6. Valg av styre


Limita Lunde musikkadvokat med lang bransjeerfaring

Deltakere på landsmøtet får tilgang til webinaret + Q&A "Hva kjennetegner en god kontrakt?" med Limita Lunde rett etter landsmøtet, fra kl. 19-20.


Hva kjennertegner en god kontrakt? Hva innebærer egentlig de ulike klausulene som kontrakter og avtaler består av? Er det mulig å komme seg ut av dårlige avtale?

Limita er utdannet jurist og jobber som advokat i Bing Hodneland advokatselskap. Hun jobber for tiden også som daglig leder for Little Big Sister og Little Big Music. I tillegg har hun vært daglig leder og bookingansvarlig på Parkteatret Scene i nesten 10 år, jobbet i Øyafestivalen som avdelingsleder for billett- og akkreditering i 15 år, og har lang styreerfaring fra musikkbransjen.