Nyheter  Fredag 3. november 2023

INSTRUMENTFORSIKRING

I samarbeid med If Skadeforsikring kan vi tilby våre medlemmer en av landets beste intrument- og ulykkesforsikingsavtaler. Forsikringen gjelder hele døgnet, i hele verden.

Bandorgs Instrumentforsikring via If Skadeforsikring

Bandorgs Instrumentforsikring via If skadeforsikring

Medlemmer i Bandorg har en av landets beste intrument- og ulykkesforsikingsavtaler. Forsikringen gjelder hele døgnet i hele verden, og koster lite.

Instrumentforsikring koster fra 750 kroner i året og dekker transportable musikkinstrumenter, og det utstyret du ellers spiller på, for inntil 70 000 kroner. Hvis du vil forsikre utstyr for verdi over 70 000 så går selvfølgelig det også, da mot med et lite pristillegg.

Bestilling gjøres via vårt elektroniske medlemsregister. Her får du lagret utstyrslisten og prisen på forsikringspremien regnes ut automatisk. Når du har opprettet elektronisk utstyrsliste er det svært enkelt å fornye instrumentforsikringen din.

Instrumentforsikring som tegnes gjennom Bandorg gjelder kalenderåret. Avtaler som tegnes i 2023 gjelder fra 1. januar til 31. desember 2023.

Les fullstendige vilkår for Bandorgs instrumentforsikring og gå til bestilling her

Vilkår og dekning

1. Hvem er forsikret

Forsikringen kan tegnes av enkeltmedlemmer i band som har medlemskap i Bandorg. Det vil si at forsikringen er individuell og kan kun tegnes av medlemmet, og ikke av bandet.

2. Hvor og når gjelder forsikringen

Instrumentforsikringen gjelder heltid i hele verden. Forsikringen gjelder til, fra og under enhver jobb og egenøving. Med egenøving forstås øving privat, også på fritid for øvelse av profesjon. Ved turnévirksomhet utenfor Norden med bandet gjelder forsikringen inntil 2 måneder. Hjemstedsadresse/utreise for turneen må være i Norge.

3. Verdiforsikring 70 000 kroner

Dekker transportable musikkinstrumenter, flightkasser, forsterkere og annet utstyr som normalt brukes i bandsammenheng. For håndbygde instrumenter som ikke kan kjøpes i butikk, skal det legges ved verditakst eller kvittering ved bestilling. Instrumentforsikringen dekker ikke lysutstyr eller studioutstyr. Når det benyttes datamaskin i forbindelse med musikkutøvelse skal fabrikat, type, modell, serienummer og innkjøpsår opplyses. Alt dataverktøy avskrives over 5 år, maksimalt 80 %. Dersom du har behov for å forsikre for mer enn 70 000 kroner kan det kjøpes tilleggsforsikring.

4. Tilleggsforsikring for verdi over 70 000 kroner

Når samlet verdi overstiger 70 000 kroner kan det tegnes tilleggsforsikring for det overskytende. Den årlige prisen for dette punktet utgjør 2,5 % av tilleggssummen.

5. Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikringen gjelder kun enkeltmedlemmer.

6. Ulykkesdødsfall 50 000 kroner

Utbetales ved den forsikredes død i henhold til vilkår for ulykkesforsikring.

7. Invaliditetsforsikring 500 000 kroner

Ved 100 % varig medisinsk invaliditet utbetales forsikringssummen i sin helhet. Lavere invaliditetsgrad gir en tilsvarende lavere erstatning. Invaliditetsgrad under 5 % gir ikke erstatning.

8. Behandlingsutgifter 25 000 kroner

Dekker medisinsk behandling av en ulykkesskade i inntil 2 år fra skadedagen.

9. Egenandel ved skade

Det er en egenandel på 1 000 kroner per skade.

10. Melding av skade

Skade som omfattes av avtalen skal meldes til Bandorg snarest. Skader meldes på skadeskjema som blir tilsendt på e-post. Skadeskjemaet returernes til Bandorg som videresender meldingen til If Skadeforsikring. Ved tyveri skal kopi av politianmeldelsen alltid sendes til Bandorg. Dersom skade skjer i forbindelse med reise skal du alltid be om bekrekreftelse fra transportør. Kondemnerte instrumenter/utstyr er If Skadeforsikrings eiendom.

11. Priser

Prisen er fra 750 kroner pr år, pluss 2,5 prosent av forsikringssummen i pkt. 4 dersom forsikringsbeløp overstiger 70 000 kroner.

12. Avtalens varighet

Instrumentforsikring som tegnes gjennom Bandorg gjelder i inneværende kalenderår. Avtaler som kjøpes i 2023 gjelder fra 1. januar til 31. desember 2023. Avtalen trer ikraft når faktura er betalt.