Nyheter  Fredag 15. desember 2023

Hvordan lager du musikk? Delta i Skaperundersøkelsen

PhD-stipendiat Øyvind Skjerdal ved Universitetet i Oslo gjennomfører en undersøkelse blant musikkskapere i Norge, om musikk, teknologi og kreativitet, og ønsker dine svar!

Øyvind skjerdal

Øyvind Skjerdal ved Institutt for musikkvitenskap (UiO) ønsker å vite mer om hvordan du lager musikk, og om forutsetningene for kreativitet og mangfold i musikklivet.

Bruker du digitale hjelpemidler til å skape musikk? Og hvordan påvirker for eksempel Ableton Live, Pro Tools eller GarageBand folks kreative prosesser og musikken som skapes? Delta i spørreundersøkelsen og bidra til å utvide kunnskapen om utfordringene musikkskapere står i.

Svar på undersøkelsen ved å klikke her!