Nyheter  Onsdag 10. april 2019

Hvor bra er øvingslokalet mitt, sånn egentlig?

Det starter i øvingslokalet. Her dannes grunnlaget for gode konsertopplevelser, store hitlåter og livsvarig musikkjærlighet. Over 500 000 personer øver musikk hver uke i 10 000 lokaler over hele Norge. Mindre enn tusen av disse lokalene kan betraktes som gode eller egnet til musikkformål.

Pedalbrett

Hva kjennetegner et godt øvingsrom for band?

Forskjellig musikk krever ulike lydforhold. Et perfekt øvingsrom for et band vil for eksempel fungere veldig dårlig for et kor eller et symfoniorkester. Et godt rom for et band må først og fremst være stort nok. Det er viktig med god avstand mellom musikere, instrumenter/forsterkere og vegger. Norsk standard for god akustikk i øverom og konsertlokaler (NS8178), stiller ikke høye krav til romstørrelse for band. For band som spiller "forsterket musikk", altså bruker sanganlegg og forsterkere, anbefaler NS8178 et romvolum (L x B x H) på minimum 60 m3 for band med 3-6 musikere til øving, som tilsvarer et rom på 25 m2 med standard takhøyde på 2,4 meter eller høyere. Norsk musikkråd anbefaler et romvolum på minimum 75 m3 og en takhøyde på minimum 2,7 m. Utformingen av rommet har også mye å si for god lyd og akustikk. Skoeskeform uten dype dragere eller nisjer er å foretrekke. Rommet bør ha en skråstilt langvegg (minst 7°) for å unngå ekko, romresonans og gi bedre lydspredning. Forholdet mellom lengde og bredde bør være maks 1,6:1.

Kort etterklang og god bassabsorpsjon

Etterklang angir hvor lenge lyden henger igjen i rommet. Etterklangstiden er avgjørende for hvor klart lyden oppfattes. I et bandrom er det ønskelig å ha kort etterklangstid. Det er også viktig at etterklangstiden er ganske lik i hele frekvensområdet (bass, mellomtone og diskant), men kan med fordel være litt kortere i bassregisteret. Et vanlig lydproblem i bandrom, og da særlig mindre rom, er det som kalles "romresonans", dvs. stående lydbølger i bassregisteret. Ujevn etterklang og kraftig romresonans kan effektivt utbedres gjennom bruk av diffuserende (lydspredende) og absorberende (lyddempende) overflater.

Akustikkmåling og utbedring av lydforhold

Å øve i et dårlig lokale, med kjip lyd og dårlig akustikk, er som å spille fotball i en skråning. Trøblete lydforhold i øvingslokalet kan heldigvis lett utbedres, og det trenger ikke å koste mye heller. Vi anbefaler å starte med en akustikkmåling. Ta kontakt med fylkesmusikkrådet ditt og undersøk muligheten for å få målt akustikken i lokalet deres.

Les mer