Nyheter  Fredag 15. februar 2019

Bestill kunnskap og kompetanse

Bandorg arrangerer en rekke kurs, mesterklasser og workshops innenfor ulike tema og på forskjellige nivå. Vi prøver hele tiden å utvikle ny kunnskap, og tilby kurs som er relevante og aktuelle for band, artister og musikere i Norge. Derfor vil vi nå høre fra deg, og finne ut hva ditt band ønsker å lære mer om.

BandOrg illustrasjonsfoto_4

Sett kryss for de kursene, seminarene, workshopene og mesterklassene du er interssert i. Bruk "Annet" feltet dersom du har innspill til nye kurs.

kurssted
kursalternativ

Vi prøver hele tiden å utvikle ny kunnskap og tilby kurs som er relevante og aktuelle for band og musikere i Norge. For å gi det beste tilbudet er vi avhengig av å få innspill og forslag fra dere. Skriv inn ideene og forslagene her.