Tillitsvalgte og administrasjon

Styret 2021 - 2023

Styret ble valgt av medlemmene på digitalt landsmøte 26. mai 2021. De tillitsvalgte har styremøter og fagsamlinger ca 6 ganger i året. Styret kan kontaktes via administrasjonen på e-post til bandorg@bandorg.no

 • Bandorg Mari Rustoy

  Mari Rustøy

  Styreleder

 • Veronika Heilund

  Veronika Heilund

  Nestleder

 • Agnes Steen Eckersberg

  Agnes Steen Eckersberg

  Styremedlem

 • Bandorg Viktor

  Viktor Bugge

  Styremedlem

 • Erik Larsen (nestleder i BandOrg)

  Erik Larsen

  Vararepresentant

 • Jonas Hogseth

  Jonas Høgseth

  Vararepresentant

Administrasjonen

Administrasjonen består av to ansatte og har kontor sentralt i Stavanger. Besøks- og postadresse: Sandvigå 7, 4007 Stavanger.