BandOrgs personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre oppgaver og tjenester overfor våre medlemmer, samarbeidspartnere og bevilgende myndigheter. BandOrg ivaretar også ansvar som forvalter av BandOrgs Frifondpenger, underlagt Frifond organisasjon gjennom Norsk musikkråd. Behandlingsansvarlig i organisasjonen er daglig leder om ikke oppgaver er delegert. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til administrasjonen på e-post: bandorg@bandorg.no eller telefon: 51 84 66 57.


Medlemmer og medlemsregister
Vi trenger kontaktinformasjon til alle medlemmer for å kunne gi et tilstrekkelig tilbud og viktig informasjon knyttet til medlemskapet. Når man melder seg inn i organisasjonen samtykker man til hvert enkelt område man tillater at organisasjonen bruker personopplysninger til nyhetsbrev, invitasjon til arrangementer m.m. BandOrg kan dele begrensede personopplysninger videre til Musikkens studieforbund slik at de kan sende dere relevant informasjon om opplæringstilskudd. Som medlem i BandOrg blir opplysninger om deg og de andre i bandet ditt registrert og oppbevart i vårt elektroniske medlemsregister. Det er kun dere selv, samt BandOrgs to ansatte, som har tilgang til disse opplysningene. Innlogging i medlemsregisteret gjøres med personlig og unikt brukernavn og passord. BandOrg har ikke tilgang til medlemmers innlogging. Formålet med innsamling av personopplysninger er for å dokumentere medlemskap i organisasjonen overfor bevilgende myndigheter, samt å forenkle medlemsbandenes egen administrasjon av medlemskap. Vi behandler personopplysninger som navn, fødselsdato, adresse, e-post, telefonnummer. Behandlingen av opplysningene om deg bygger på samtykket du har gitt gjennom medlemskapet til bandet du spiller i og er regulert av personopplysningsloven, bokføringsloven og eventuelle andre relevante lover. Ved avsluttet medlemskap slettes dine og de andre bandmedlemmenes personopplysninger.

Når du besøker bandorg.no
Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler for å kartlegge besøkende og deres bruk. Dette gjør vi for å tilpasse og gjøre nettstedet vårt mest mulig relevant for våre besøkende. Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger. Du kan selv forhindre at informasjonskapsler blir lagret på datamaskinen din ved å endre innstillinger i nettleseren. Vi bruker Google Analytics til å finne ut hvilke sider på bandorg.no som er mest interessante for deg og hvilke som vi egentlig bare kan droppe. Google Analytics sender nettleseren din en informasjonskapsel (en cookie) som starter med «_ga». Sammen med statistikk om hvordan du bruker nettstedet vårt, sender vi en anonymisert IP-adresse som ikke kan spores til deg. Vi henter også inn informasjon om hvem du er (alder, interesser, etc.), hvis du er logget inn med din Google-konto. Vi bruker aldri denne informasjonen til annet enn anonymisert statistikk, og vi kobler heller aldri denne informasjonen til annen informasjon du gir fra deg på bandorg.no (for eksempel hvis du melder deg på kurs). Svært mange nettsider bruker Google Analytics til å finne ut det samme som oss. Hvis du synes det er feil, finnes det mange måter å hindre dem å gjøre det, blant annet ved å bruke Googles eget verktøy.

Når du søker tilskudd fra BandOrg (Frifond)
Når du søker om tilskudd gjennom vårt medlemsregister må du oppgi kontonummer, budsjett og prosjektbeskrivelse. Vi ber bare om informasjon som er nødvendig for å kunne vurdere søknaden eller utbetale innvilget tilskudd. Vi oppbevarer informasjonen så lenge det er nødvendig for saksbehandlingen, forvaltningspraksis og regelverk. Du vil få mer informasjon om dette under søknadsprosessen.

E-post
Du kan trygt sende e-post til oss. BandOrg har rutiner for å slette eposter som ikke er nødvendig å arkivere. Dersom du sender oss e-post eller bruker vårt kontaktskjema på nettsidene våre blir din e-postadresse lagret i vårt e-postsystem sammen med meldingen du sendte. Videre korrespondanse blir lagret og knyttet til den sammen e-postadressen. Husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.

Nyhetsbrev, informasjon og interesseskjema
Som medlem hos oss vil bandet ditt motta nyhetsbrev og viktig informasjon som vedrører medlemskapet på jevnlig basis. E-postadressen deres lagres i en egen database, deles ikke med andre og e-postadressen slettes når den ikke lenger er i bruk. Hvis du vil motta informasjon om kurs og varsel om oppstart kan du melde interesse via våre kursinteresseskjema på nettsidene våre. Vi lagrer da navnet ditt, mobiltelefonnummer og e-postadresse midlertidig i et kryptert og passordbeskyttet regneark på en kryptert server. BandOrg sletter skjemasvar og lagrede opplysninger når disse ikke lengre er i bruk.

Påmelding kurs, workshops og andre arrangementer
Via vår nettside og våre nyhetsbrev er det mulig å melde seg på kurs og arrangementer. I forbindelse med påmelding til våre kurs- og opplæringstiltak, eller andre arrangement, samler vi informasjon som navn og kontaktopplysninger. Dette blir ikke brukt til andre formål enn å administrere kurs/arrangementet. Personopplysningene vil slettes etter endt kurs/arrangement med mindre du er registrert i vår database som tilknyttet et band med aktivt medlemskap i organisasjonen.

Spørreundersøkelser
Når vi gjennomfører spørreundersøkelser vil vi alltid informere om formålet og hvorvidt undersøkelsen er anonym eller ikke. BandOrg vil ikke dele opplysningene med andre eller bruke opplysningene til andre formål enn det som er angitt.

Bestilling av bok og kurs
På nettsiden kan du bestille fagboken vår «Fuzz og finans - En innføring i økonomi og juss for band». Du kan også bestille kurs og foredrag fra BandOrg. Formålet med behandlingen av personopplysninger er å kunne sende deg boken og gjennomføre kurs og foredrag. Vi behandler da opplysninger om deg/dere som bestiller med postadresse, samt navn, telefonnummer og e-post til kontaktperson. Personopplysninger vi får inn ved bestillinger av boken blir ikke benyttet til andre formål enn å effektuere bestillingen. Etter bestillingen er sendt vil alle opplysninger slettes.

Jobbsøkere
Dersom du søker jobb hos BandOrg trenger vi å behandle opplysninger om deg for å vurdere din søknad. Vi samler og behandler disse opplysningene for å kunne gjennomføre rekrutteringsprosesser. Vi bruker Finn.no som behandlingssystem og alle søknader om ledig stilling blir lagret i vårt elektroniske arkiv i ca 12 mnd før de makuleres. Andre dokumenter, slik som interne søkerlister og innstillinger oppbevares lengre.

Dine rettigheter
Du kan på ethvert tidspunkt be oss om å slette det vi har av opplysninger om deg, eller du kan be om å få innsyn i disse. Du kan til og med be om å få opplysningene utlevert i et format som gjør at du kan ta dem med deg til en annen tjenesteleverandør.