Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre oppgaver og tjenester overfor våre medlemmer, samarbeidspartnere og bevilgende myndigheter. BandOrg ivaretar også ansvar som forvalter av BandOrgs Frifondpenger, underlagt Frifond organisasjon gjennom Norsk musikkråd. Behandlingsansvarlig i organisasjonen er daglig leder. Henvendelser om innsyn, retting eller sletting av personopplysninger sendes til bandorg@bandorg.no.


Personopplysninger i vårt medlemsregister

Som medlem i BandOrg blir opplysninger om deg og de andre i bandet ditt registrert og oppbevart i vårt elektroniske medlemsregister. Det er kun dere selv og BandOrgs to ansatte som har tilgang til disse opplysningene. Innlogging i medlemsregisteret gjøres med personlig og unikt brukernavn og passord. BandOrg har ikke tilgang til medlemmers innlogging. Formålet med innsamling av personopplysninger er for å dokumentere medlemskap i organisasjonen overfor bevilgende myndigheter, samt å forenkle medlemsbandenes egen administrasjon av medlemskap. Vi behandler personopplysninger som navn, fødselsdato, adresse, e-post, telefonnummer. Behandlingen av opplysningene om deg bygger på samtykket du har gitt gjennom medlemskapet til bandet du spiller i og er regulert av personopplysningsloven, bokføringsloven og eventuelle andre relevante lover.

E-post

Dersom du sender oss e-post eller bruker vårt kontaktskjema på nettsidene våre blir din e-postadresse lagret i vårt e-postsystem sammen med meldingen du sendte. Videre korrespondanse blir lagret og knyttet til den sammen e-postadressen. BandOrg har rutiner for å slette eposter som ikke er nødvendig å arkivere. Husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.

Utfylling av interesseskjema

Hvis du vil motta informasjon om kurs og varsel om oppstart kan du melde interesse via våre kursinteresseskjema på nettsidene våre. Vi lagrer da navnet ditt, mobiltelefonnummer og e-postadresse midlertidig i et kryptert og passordbeskyttet regneark på en kryptert server. BandOrg sletter skjemasvar og lagrede opplysninger når disse ikke lengre er i bruk.

Når du søker tilskudd fra BandOrg (Frifond)

Når du søker om tilskudd gjennom vårt medlemsregister må du oppgi kontonummer, budsjett og prosjektbeskrivelse. Vi ber bare om informasjon som er nødvendig for å kunne vurdere søknaden eller utbetale innvilget tilskudd. Vi oppbevarer informasjonen så lenge det er nødvendig for saksbehandlingen, forvaltningspraksis og regelverk. Du vil få mer informasjon om dette under søknadsprosessen.

Påmelding til kurs, workshops og andre arrangementer

I forbindelse med påmelding til våre kurs- og opplæringstiltak, eller andre arrangement, samler vi informasjon som navn og kontaktopplysninger. Dette blir ikke brukt til andre formål enn å administrere kurs/arrangementet. Personopplysningene vil slettes etter endt kurs/arrangement.

Analyse av nettsidetrafikk og bruk av informasjonskapsler (cookies)

Det benyttes bare en type informasjonskapsel på medlemsregisteret. Denne husker innloggingen din slik at du slipper å oppgi brukernavn og passord for hver gang du logger inn. Vi bruker Google Analytics for å analysere bruk og trafikk på våre nettsider. Denne statistikken er anonymisert.