Handlingsplan

Med engasjement for norske band og artisters interesser støtter vi med kunnskap og penger for å gjøre det enklere å spille i band. BandOrg jobber aktivt for å styrke medlemmenes utviklingsmuligheter og for å sikre gode rammevilkår for band i Norge. Våre arbeidsområder er interessepolitikk, kunnskap og kompetanse og forvaltning. Handlingsplanen ble sist vedtatt på ordinært årsmøte 25. april 2019 og gjelder frem til neste årsmøte i 2021.

1. Medlemsservice

 • BandOrg skal gi norske band informasjon om aktuelle tilskuddsordninger, kurs og aktiviteter, i tillegg være en portal hvor medlemsband kan profilere seg.
 • www.bandorg.no skal være en god informasjonskanal for våre medlemmer og de som ønsker informasjon om BandOrg.
 • BandOrg skal fortsette å bruke sosiale medier aktivt som informasjons- og kommunikasjonsarena.
 • BandOrg skal fortsette å drive rådgivning for band, kommuner, fylker m.m.
 • BandOrg skal tilby relevante medlemsfordeler og kurs til sine medlemmer.
 • BandOrg skal være tilknyttet (juridisk og økonomisk) kompetanse som kommer våre medlemmer til gode.

2. Tilskudd og støtteordninger

 • BandOrg skal jobbe for å øke offentlige tilskudd til norske band.
 • BandOrg skal jobbe for å skape bedre utviklingsmuligheter og rammevilkår for band.
 • BandOrg skal administrere tilskuddsordningen Frifond til egne medlemmer.
 • Medlemskap i BandOrg gir rett til tilskudd til opplæring (voksenopplæring) i sjangre innenfor rytmisk musikk.

3. Forsikringer

 • BandOrg skal fortsette det gode samarbeidet med If Skadeforsikring og gi tilbud om instrument- og ulykkesforsikring til egne medlemmer.

4. Øvingslokaler og utstyr

 • BandOrg skal bidra til bedre øvingsforhold og øvingslokaler gjennom informasjonsarbeid om god akustikk for utøvere av forsterket musikk.
 • BandOrg skal bidra i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbunds nasjonale prosjekt «Musikklokaler».
 • BandOrg skal jobbe for at nye øvingslokaler bygges etter NS8178 «Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse».
 • BandOrg skal jobbe for å øke tilskudd til musikkutstyr og at midlene blir rettferdig fordelt.

5. Musikkpolitisk arbeid

 • BandOrg skal bidra med innspill til endringer av / nye retningslinjer og lover som gjelder eller påvirker våre medlemmer.
 • BandOrg skal jobbe for å øke organisasjonens synlighet i media, og oppnå økt politisk påvirkningskraft.
 • BandOrg skal synliggjøre, og bidra til å øke interessen for, sjangre innenfor rytmisk musikk.
 • BandOrg skal samarbeide med relevante musikkorganisasjoner og støtteordninger.

6. Organisasjonsutvikling

 • BandOrg skal være en organisasjon i utvikling som kontinuerlig evaluerer egen drift, slik at organisasjonen er oppdatert og tilpasset medlemmenes behov.
 • BandOrg skal jobbe for å øke organisasjonens synlighet i norsk musikkliv og blant band i Norge.
 • BandOrg skal jobbe aktivt for å øke medlemsmassen til 1 500 medlemsband.

7. Kunnskap og kompetanse

 • BandOrg skal hele tiden utvikle kunnskap og tilby kurs som er relevante og aktuelle for band og musikere i Norge.
 • BandOrg skal gjøre viktig kunnskap og kompetanse mer tilgjengelig og allmenn. Vi ønsker særlig å gi unge mennesker tilgang på kunnskapsressurser uavhengig bosted, inntekt og ferdighetsnivå.
 • BandOrg skal fortsette å kurssamarbeid med andre relevante organisasjoner for å styrke musikkfaglig kompetanseutvikling og kunnskapsformidling rettet mot band og artister i Norge.

Våre vedtekter Styre og ansatte Årsmeldinger