Årsmeldinger og årsmøte

BandOrgs årsmøte er organisasjonens øverste organ. Årsmøtet er et politisk verksted hvor medlemmene kan påvirke hva BandOrg skal være og jobbe med i fremtiden. Vi har årsmøte annethvert år. Nedenfor finner du årsmeldinger fra de siste årene som inneholder informasjon om organisasjonens arbeid.