Årsmeldinger og landsmøte

BandOrgs landsmøte er organisasjonens øverste organ. Landsmøtet er et politisk verksted hvor medlemmene kan bidra og påvirke BandOrgs arbeid. Vi har landsmøte annethvert år. Nedenfor finner du årsmeldinger fra de siste årene som inneholder informasjon om organisasjonens arbeid.

Landsmøte