Nyheter  Fredag 3. mars 2023

Vil du sitte i styret vårt?

Vi er på jakt etter engasjerte musikere til ulike roller i organisasjonen vår. Er dette deg eller noen du kjenner?

Bylarm 22 fotokred Band Org 69

Alle verv i BandOrg er på valg annethvert år. Vi inviterer alle medlemmer til å nominere kandidater til tillitsverv i organisasjonen vår. På vårt landsmøte 25. april 2023 skal det velges både nye styremedlemmer, varamedlemmer og valgkomité.


Om styre- og tillitsverv i BandOrg

BandOrg har fire fysiske styremøter i året. Det kan variere litt hvor styremøtene gjennomføres, men vi er oftest i Oslo. Møtene varer ca. 2 timer pr møte og gjennomføres på kveldstid. Mellom styremøtene holder vi kontakt via e-post, videomøter og messenger. I tillegg til ordinære styremøter gjennomfører vi en årlig styresamling som går over en helg. Våre tillitsverv godtgjøres etter ulike satser.

Styret settes sammen av mennesker med ulike kompetanse, kjønn og alder. Vi forsøker også å oppnå en sammensetning som består av både musikere og bransjefolk. Sakene vi behandler er varierte, og strekker seg fra prosjektutvikling til politiske høringer. Arbeidsmengden henger sammen med organisasjonens aktivitetsnivå, men alle saker blir stort sett løst på styremøtene innen ordinær tidsramme. Det forventes at alle styremedlemmer prioriterer å delta på styremøtene, og at man bruker tid på å sette seg inn i sakene som skal behandles.

Som tillitsvalgt i BandOrg er du med på å skape innhold og aktivitet, du bidrar til debatt og utvikling, og sammen med resten av organisasjonen jobber du for å gi musikklivet mening og retning. Vi jobber hele tiden med aktuelle og relevante saker, og trenger derfor flinke og engasjerte folk i alle verv.

Er du interessert selv eller har forslag til kandidater?

Valgkomitéen består av Erik Larsen og Jonas Høgseth. Forslag til kandidater sendes på e-post til bandorg@bandorg.no. Send forslag så tidlig som mulig, og senest innen 11. april 2023.