Nyheter  Mandag 6. april 2020

Tilskudd for årets første tildelingsrunde av BandOrgs Frifondpenger er utbetalt

Årets første tildelingsrunde hadde søknadsfrist 1. februar. BandOrg mottok litt over 400 søknader. Saksbehandling og tildeling har litt lengre tid enn normalt, men nå er ventetiden over.

Boy Pablo på bylarm 2020

Boy Pablo på by:Larm 2020

Alle tilskudd for runde 1 2020 er utbetalt og på vei til konto til de som har fått søknaden innvilget. Rapportfrist er 1. oktober.

Neste søknadsfrist er 1. september!