Nyheter  Fredag 15. februar 2019

Søk om tilskudd til øvingsutstyr gjennom Musikkutstyrsordningen

BandOrg illustrasjonsfoto_1

Musikkutstyrsordningen (MUO) er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. Formålet med støtteordningen er å sikre tilgang til gode øvingslokaler over hele landet, og gode tekniske vilkår for fremføring av rytmisk musikk. Dette skal nås ved å administrere offentlige tilskudd til utstyr for spillesteder, klubber, arrangører, øvingsfellesskap, samt til utvikling, tilrettelegging og bygging av øvings- og fremføringslokaler innenfor det rytmiske musikkfeltet.

Øvingsutstyret MUO gir tilskudd i målgruppen arrangør- og utøverfellesskap skal være tilgjengelig for felles bruk i øvingsfellesskapet. Øvingsutstyr er enkle utstyrspakker som består av trommesett, gitarforsterker, bassforsterker, keyboard og sanganlegg (høyttalere til øvingsbruk, liten mikser og sangmikrofoner), der tilskuddet gis etter standardsatser. Øvingsutstyr kan også være feler, trekkspill, slåttetrommer til folkemusikklag, eller annet utstyr som må til for å øve. Det gis ikke tilskudd til personlige instrumenter.

Eksempler på søkere i målgruppen arrangør- og utøverfellesskap er arrangører, klubber, bandkollektiv, ensembler, spellemannslag, storband, kor, korps, orkestre, teatergrupper, spel og revy-grupper og liknende. For å oppfylle krav til arrangør- og utøverfellesskap må søker være registrert i enhetsregisteret (gjelder ikke utøverfellesskap), og ha en kontaktperson med ansvar for drift og for vedlikehold av teknisk utstyr.

Søknadsfrister er 1. mars og 1. september innen kl. 13 via MUOs egen søknadsportal.

Klikk her for å gå til MUO sine nettsider