Nyheter  Tirsdag 8. september 2020

Måling av dråper fra sang og instrumenter

Det er ikke farligere å synge og spille enn å snakke og le. SINTEF har sett på spyttdråpers fart og lengde ved sang, diktlesning og hos musikere på fløyte, klarinett og tuba.

Tubaistsmitte

Et høyhastighetskamera tar bilder av spyttdråper ved forskjellige aktiviter.

SINTEF har forsket på hvordan sang og blåseinstrumenter sprer dråper. Forskningsprosjektet er gjort i samarbeid med FHI og Norsk musikkråd/Musikkens studieforbund, samt en rekke andre musikkorganisasjoner. Spørsmålet har vært om vi blir det er stor dråperisiko når vi synger i kor, spiller i korps eller andre samspillsgrupper.

Kort oppsummert er det ikke farligere å synge enn å snakke og le. Vi kan trygt synge og spille sammen så lenge vi overholder smittevernreglene.

Norsk musikkråd er opptatt av at det skal være trygt å delta på musikkøvelser, og utøverne skal være trygge på at det er forsvarlig å synge og spille sammen så lenge smittevern blir praktisert. Derfor er det utarbeidet en smittevernveileder for musikkøvelser i samråd med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Les hele saken på nettsidene til Norsk musikkråd