Nyheter  Mandag 19. september 2022

Kulturfellesskap med ukrainske flyktninger

Nå kan frivillige musikkgrupper som ønsker inkludere flyktninger fra Ukraina søke på en ny støtteordning. Kanskje kan ditt lag bidra til å gi ukrainske flytninger en bedre hverdag?

Kulturfellesskap

«Kulturfellesskap med ukrainske flytninger» er et samarbeid mellom Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund og Kulturalliansen.

Prosjektet har en støtteordning der organisasjoner og lag innen det frivillige musikk- og kulturliv kan søke om støtte til inkluderingsaktiviterer. Ordningen skal styrke flykningenes livskvalitet, gi mulighet for deltagelse i musikk- og kulturaktiviteter, skape inkludering i lokalsamfunnet og gi tilgang til sosiale nettverk.

Midlene skal benyttes for å fremme aktivitet blant ukrainske flytninger bosatt i kommuner eller på mottak. Det gis støtte til både små og store tiltak. Søknadene behandles løpene og det er kort behandlingstid.

Les mer om støtteordningen på Norsk musikkråds nettsider: https://www.musikk.no/nmr/tils...