Nyheter  Onsdag 29. mars 2023

Kartlegging av tilskuddsordninger for band og artister i Norge

Kulturdepartementet er nå i gang med å utforme en strategi for å styrke kulturfrivillighetens plass i den nasjonale kulturpolitikken. BandOrg ønsker å bruke denne anledningen til å gjøre noe med finansieringen til norske band og artister.

Bylarm 2022 fotokred BandOrg

Michelle Ullestad på by:Larm 2022

For å gi gode innspill til regjeringen trenger vi hjelp fra dere. Vi vil høre erfaringene dere har med tilskudd og støtteordninger. Undersøkelsen tar ca. 2 minutter og kan gjøres på mobil. Svarene dine er anonyme, og det er frivillig å delta.

Svarfrist er 20. april 2023. Tusen takk for hjelpen!

Klikk her for å gå til undersøkelsen