Nyheter  Onsdag 17. november 2021

Gode nyheter for trioer

Til tross for sterke protester fra BandOrg og de andre musikkorganisasjonene ble det tidligere i år innført nye regler fra staten som gjorde at man måtte være minst fire deltakere for å motta tilskudd for oppplæring. Men nå er det gode nyheter for alle trioene der ute: Med god innsats fra Musikkens studieforbund, og en liten dose byråkratisk magi har man lykkes med å finne en løsning for band med tre medlemmer.

Kanaan BLA 52 Markus Lierhagen

Opplæringstilskudd forvaltes av Musikkens Studieforbund (MSF). Dersom bandet ditt er medlem av BandOrg kan dere få tilskudd for timene bandet øver sammen gjennom denne ordningen. Øver bandet ditt mye kan det utgjøre en god del penger som kan komme bandet til gode.

Band med tre medlemmer kan igjen søke tilskudd til opplæring. Den eneste endringen er at man nå må velge en studieplan skreddersydd for trioer.

Studieplanene er beregnet for trioer. Med trio menes en gruppe på tre musikere som ikke utgjør en del av et større ensemble, men som står på egne musikalske føtter.

Trykk her for å søke opplæringstilskudd Les mer om unntak for trioer