Nyheter  Fredag 15. januar 2021

Endringer i forskrift til Voksenopplæringsloven

Studieforbundsordningen i Norge er blitt endret, og landets ulike studieforbund er nå delt mellom Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet. Denne delingen har medført en del endringer i regelverket. Musikkens studieforbund, som nå er underlagt Kulturdepartementet, følger Forskrift om studieforbund godkjent av Kulturdepartementet med virkning fra 1. januar 2021. Les mer om de viktigste regelendringene her.

Illustrasjonsbilde gitar band Band Org

Nytt krav til antall deltakere

For kurs og opplæringstiltak uten lærer er det innført krav om minimum 4 deltakere og minst 75 % fremmøte. For kurs med lærer, kan læreren regnes inn som en av disse fire.

Støtte til kurs med kortere varighet

Det er nå mulig å få tilskudd til korte kveldsseminarer, halvdagskurs og kortere opplæringsøkter. Timekravet er redusert fra 8 til 4 timer.

Klikk her for å lese om øvrige krav og tilskuddssatser på Musikkens studieforbunds nettsider

Klikk her for å lese Forskrift om studieforbund godkjent av Kulturdepartementet