Nyheter  Tirsdag 7. april 2020

COVIDpedia

Hurtigguide og samleside for relevant informasjon om COVID-19 for band og artister

Koronavirus

Hvilke konsekvenser har COVID-19 for ditt band?

Er dere påvirket? Vi vil høre deres erfaringer, tall og tanker! For musikklivet i Norge betyr COVID-19 stengte dører og tomme saler. Musikkbransjen hadde allerede lave marginer, og nå rammes både profesjonelle og frivillige aktører svært hardt! For å kunne synliggjøre konsekvensene av korona, og målrette tiltak for å få bedre rammevilkår i en vanskelig tid fremover, trenger vi nå eksempler og mer tall fra dere. Hvilke følger får COVID-19 for dere på kort og lang sikt? Send oss historier og konkrete eksempler på hva dette betyr for dere både økonomisk, musikalsk og for aktiviteten i bandet fremover. KLIKK HER for å delta i spørreundersøkelsen og hjelp oss med tanker, erfaringer og tall for å dokumentere det økonomiske omfanget.


Musikkfrivilligheten kan tape én milliard

Tallenes tale er klar: Uten virksomhet i mars og april kan korps, kor, band, orkestre og arrangører i musikkfrivilligheten tape opp mot 322 millioner kroner. Dersom restriksjonene videreføres frem til over sommeren vil tapet beløpe seg til 1 milliard i august måned. Kompensasjonsordningene som er lagt frem så langt, bøter bare delvis på disse tapene. Se tall og les mer om estimerte konsekvenser av COVID-19 fra Norsk musikkråds kartlegging her.


Kurstilskudd i koronatider (VO-penger)

Den nåværende situasjonen umuliggjør nesten all normal øvings- og kursvirksomhet på musikkfeltet. Hvordan skal dere føre øvings- og kurstimer nå som alle fysiske samlinger i nær framtid må avlyses? Kunnskapsdepartementet godkjenner nå elektronisk øving, og Musikkens studieforbund har nylig fått muligheten til å gi tilskudd til kortere kurs med minst 4 kurstimer, noe som åpner for nye muligheter. Mer info om registrering av kurstimer under COVID-19 her.


Sviktende inntekter i kulturlivet, idretten og frivillig sektor på grunn av koronavirus. Hvilke tiltak finnes og hvor kan du henvende deg?

Det er flere tiltak som allerede er på plass og en del tiltak som er under utarbeidelse. Hva gjør regjeringen, og hvor dere skal henvende dere for å få svar når det gjelder de ulike ordningene? https://www.regjeringen.no/no/...


Kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Ordningen gjelder for selvstendig næringsdrivende og frilansere med personinntekt fra næring eller oppdrag over 0,75G (ca. 75 000), i aldersgruppen 18–67 år, som har mistet hele eller deler av denne inntekten som følge av utbrudd av covid-19. Det er en forutsetning at næringsvirksomheten er etablert før 1. mars 2020. Ordningen gjelder bortfall av personinntekt fra næring eller oppdrag. Les mer på Creo sine nettsider hvor det står en forenklet oversikt

Kompensasjonsordningen for næringslivet

Kompensasjonsordningen for næringslivet er en del av regjeringen tredje krisepakke som følge av koronasituasjonen. Kompensasjonsordningen gir virksomheter med stort inntektsbortfall som følge av virusutbruddet en økonomisk kompensasjon. Målet er at næringslivet i størst mulig grad unngår konkurser og kommer seg raskere opp igjen når krisen er over.Ordningen er midlertidig og rettet mot de virksomhetene som fyller kriteriene til å motta støtte. Ordningen gjelder for mars, april og mai. Etter første utbetaling i april, vil det bli gjort en vurdering av behovet for å justere ordningen før neste runde. Les mer om kompensasjonsordningen for næringslivet og søk her


Informasjon fra NAV til frilansere, selvstendig næringsdrivende og permitterte musikk- og kulturarbeidere som er rammet av koronaepidemien

I disse koronatider med økt behov for trygdeytelser, nye kompensasjonsordninger og flere regelendringer kan det være ekstra utfordrende å skaffe seg oversikt over hvilken ytelse man skal eller kan søke på, og eventuelt når man kan eller bør søke. Koronavirus - hva gjelder i min situasjon?


Midlertidig kompensasjonsordning for øvingsanlegg med tapte leieinntekter

Kulturrom lanserer derfor en midlertidig kompensasjonsordning for øvingsanlegg med tapte leieinntekter. Denne ordningen vil omfatte driftere av private/ikke-kommunale øvingsanlegg til musikk, dans og teater, uavhengig av om de tidligere har mottatt tilskudd fra Kulturrom. Les mer på Kulturrom sine nettsider.

Live stream konsert 2 foto KD 1280x600

Livestreaming og TONO

Alle livestreams som generer inntekt, inkludert Vipps til artist, skal meldes inn til TONO. De vil så fakturere for 10%. TONO-avgiften vil som vanlig gå til opphavere av musikken. Dersom du er arrangør, men inntekten går direkte til artisten, er det artistens (eier av Vippskonto) ansvar å rapportere.

TONO-guiden for direktesending av musikk på nett


Nettkonserter

Koronasituasjonen skaper nye konsertarenaer og formidlingsmåter. Musikklivet i Norge har på imponerende vis samlet seg om en rekke kreative tiltak for å fortsette formidlingen av levende musikk til publikum – og publikum følger opp.

Nettstedet Ballade har laget en fin oversikt over ulike arenaer og plattformer for konserter på nett.


Livestreaming - hva trenger dere og hvordan gjør dere det?

Hold konsert fra stuen din og hold kontakt med fans og følgere. Det finnes etterhvert mange programvareløsninger, blant annet OBS Studio og Streamlabs. Kompetansesentere BRAK har laget en fin steg-for-steg guide til hvordan gjøre dette selv på en god måte, uten å bruke mye penger på utstyr og programvare. Du får en gjennomgang av hvordan du kan legge grafikk over video (som Vippsnummer, logo osv), ventebilde før/etter, og hvordan du kan koble deg til Facebook og Youtube.

Livestreaming ABC