Nyheter  Torsdag 17. desember 2020

Smittevern for musikkøvelser

Veilederen er utarbeidet av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund i samarbeid med BandOrg og representanter fra kor, korps og orkester. Veilederen er fortløpende revidert opp mot myndighetenes bestemmelser. Endringer i veilederen blir forelagt Kulturdepartementet før publisering. Senest oppdatert 16. desember 2020.

03 smittevern begrens felles bruk utstyr

Smittevern for musikkøvelser

BandOrg henviser til Norsk musikkråds egne nettsider om smittevern for musikkøvelser. Her finner du til enhver tid nyeste versjon av veilederen, i tillegg til råd og anbefalinger.

Klikk her for å gå til veileder for smittevern for musikkøvelser