Nyheter  Torsdag 30. juli 2020

Økonomi, drift, juss og opphavsrett

Har bandet ditt fått tilbud om artistavtale, og dere synes det er vanskelig å tolke kontrakten? Hvem har opphavsrett til musikken deres? Hva er en publishingavtale? Hva er vederlag? Hvor får dere ISRC-koder? Hvordan rapporterer dere for konserter til TONO? Må vi betale skatt på tilskudd fra BandOrg?

Bandorg Bruksanvisning For Band Cover
Bandorg Bruksanvisning For Band Innhold

Bruksanvisning for band, boken om økonomi og drift for band og artister, tar for seg tema og problemstillinger som er sentrale for å kunne leve av musikk som virksomhet. Boken forklarer blant annet grensen mellom hobby og næring, gir veiledning i hvordan å opprette bandet foretak i Brøynnøysundregistrene, og gir deg svar på spørsmål skatt. Boken vil også lose deg gjennom jungelen av begreper og krav som "merverdiavgift", "fakturering", "budsjett og regnskap", "fradrag" og "økonomisk sikring".

I 2018 ble boka utvidet med kapitler om avtale- og kontraktforståelse skrevet av advokater med erfaring fra musikkbransjen og fartstid som musikere. Disse kapitlene gir god innføring i forskjellen på ulike avtaletyper og gir eksempler hvordan f.eks artistavtaler, publishingkontrakter, bookingkontrakter er bygget opp og hvordan de virker. Gjennom disse kapitlene behandles også viktige spørsmål rundt opphavsrett. I boken finner du også egne kapitler om vederlag, skrevet av TONO og Gramo. Disse gir kunnskap om vederlagssystemet i Norge, og inneholder veiledning, tips og råd om hvordan å rapportere musikken deres på riktig måte for å få utbetalt vederlag.

Medlemmer kan laste ned boken gratis som PDF. Lenken finner du i medlemsregisteret https://musikkmedlem.appfarm.app/ under "Medlemsinfo".

Fysisk eksemplar av boken bestilles via skjemaet nedenfor. Medlemspris kr 150 / ikke-medlemmer kr 300. Porto inkludert.

Bestilling av "Bruksanvisning for band"

Vi sender faktura pr e-post og trenger derfor e-postadressen din. Personopplysningene dine blir slettet kort tid etter kjøpet er gjennomført.

Er bandet ditt medlem i BandOrg?