Nyheter  Fredag 13. november 2020

1,25 millioner til band

BandOrg organiserer 1100 band i Norge. Nå får 220 av dem over millionen i opplæringstilskudd fra Musikkens studieforbund.

Bandoving

Musikkens studieforbund gir tilskudd til organisert opplæring i det frivillige musikklivet. Å spille i band er en sidestilt aktivitet med å spille eller synge i større ensembler som kor eller orkester. Øving er opplæring, enten den er ikke-formell eller med lærer. Derfor betaler Musikkens studieforbund nå ut 1,25 millioner kroner til band med bakgrunn i timene de har rapportert å ha øvd våren 2020.

Bandøving i pandemitid

Ut fra rapportene kan studieforbundet også si noe om hvor mange bandøvinger som ble avlyst under korona-nedstengningen våren 2020. Musikkens studieforbund har tidligere skrevet at bandene over i stor grad spilte som før. Imidlertid er det store regionale forskjeller. I bandrommene i Vestland fylke ble det gjennomført i underkant av 4000 timer med opplæring denne våren, en reduksjon på 33 %. Til sammenligning var band i Trøndelag i tilnærmet like stor aktivitet. I Oslo, som tidvis var hardest rammet av korona våren 2020 krøp folk inn i bandrommene som aldri før og øvde mer enn i 2019.

*statistikken inkluderer ca 1/4 av BandOrgs medlemsmasse og er basert på at variasjonen i utvalget er lik variasjonen i hele medlemsmassen

Denne artikkelen ble først publisert på Musikkens studieforbunds nettsider her.

Les mer om opplæringstilskudd til band her Les mer om Musikkens studieforbund her