Kurstilskudd fra Musikkens studieforbund

Som medlem i BandOrg kan dere få tilskudd til bandets øvings- og opplæringsaktivitet som kalles kurstilskudd. Det gis 40 kroner i tilskudd pr øvingstime uten lærerkostnader. For et band som øver mye blir dette flere tusen kroner i halvåret. Støtteordningen forvaltes av Musikkens studieforbund (MSF) og administreres av fylkesmusikkrådet der du bor.

Krav til band for å få kurstilskudd:
For å kunne få tilskudd til øving må bandet må være godkjent medlem i BandOrg. Gruppa må bestå av minimum tre medlemmer som har fylt, eller som blir, 14 år i løpet av kalenderåret. Opplæringen må følge en godkjent studieplan.

Tilskuddssatser og beregning av timer:
Det gis inntil kr 40 pr time uten lærerkostnader, og inntil kr 100 pr time med lærerkostnader.

Hvem administrerer ordningen og hvor søker du?
Det er fylkesleddene av MSF, dvs. landets fylkesmusikkråd, som behandler søknader og fordeler tilskudd. Klikk på knappen under for å gå til Musikkens studieforbunds nettsider.

Les mer