Tilskudd til øvingsutstyr gjennom Musikkutstyrsordningen

Tilskuddsområdet ØVINGSUTSTYR omfatter utstyr som skal benyttes i øvingssammenheng og som kommer flere aktører i et fellesskap til gode. Kulturrom bruker standardsatser i tildelingen av en del grunnutstyr, men gir også tilskudd til annet øvingsutstyr basert på behov.Søkere til tilskuddsområdet øvingsutstyr kan for eksempel være bandkollektiv, ensembler, spellemannslag, storband, kor, korps, orkestre, teatergrupper, spel, revy-grupper og liknende sammenslutninger som disponerer øvingslokale til felles benyttelse. For aktører som beskrevet over vil tilskudd normalt være begrenset til enkle utstyrspakker.For å kunne søke om tilskudd til øvingsutstyr må dere:

  • Ha en person, over 18 år, med ansvar for drift og vedlikehold av teknisk utstyr.

Foreninger lag og organisasjoner må i tillegg:

  • Være registrert i enhetsregisteret.

Større aktører som for eksempel spillesteder, kulturhus, øvingsanlegg og andre lokaler som benyttes til fremføring og utøvelse kan søke om større tilskudd til øvingsutstyr, men må oppfylle noen ekstra krav:

Søker dere om tilskudd under 50.000,-? Søknadsfrist 1. hver måned.
Søker dere om tilskudd over 50.000,-? Søknadsfrist 2. mars og 1. september.

Klikk her for å komme til søknadsportalen.

Les mer