Tilskudd til øvingsutstyr

Kulturrom gir tilskudd til teknisk utstyr som skal benyttes i øvingssammenheng og som kommer flere aktører i et fellesskap til gode. Det gis tilskudd til sanganlegg, trommesett med cymbaler, gitarforsterkere, bassforsterker og keyboard/stagepiano.

Kulturrom gir tilskudd til søkere innen feltene musikk, teater og dans som utøver eller legger til rette for kulturaktivitet som kommer mange til gode. For øvingsutstyr kan dette være både dere som drifter ett eller flere øvingsrom eller dere som øver i et øvingsrom. Søkere til tilskuddsområdet øvingsutstyr kan for eksempel være bandkollektiv, ensembler, spellemannslag, storband, kor, korps, orkestre, teatergrupper, revy-grupper og liknende sammenslutninger som disponerer øvingslokale til felles benyttelse.

Søknadsfrist er 1. mars og 1. september for søknader til Kulturrom. Det er ca. tre måneders behandlingstid.

Mer info finner dere på kulturrom.no

Les mer