Sparebanksiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål i Akershus, Buskerud, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold, i tillegg til Ringsaker kommune i Hedmark.

Sparebankstiftelsen vil øke interessen for og forståelsen av kunst og kultur, spesielt blant barn og unge. Det gjør de gjennom å støtte prosjekter som sørger for god formidling og innbyr til deltakelse. Formidlingen skal bidra til å gjøre kunstverket tilgjengelig - både fysisk og intellektuelt. I tillegg er Sparebankstiftelsen opptatt av kvalitet og av å skape gode møteplasser mellom kunstnere og publikum.

Les mer om gaveområdene, sjekk om dere oppfyller kritieriene og søk om støtte via Sparebankstiftelsens nettsider.

Les mer