Opplæringstilskudd fra Musikkens studieforbund

Som medlem i BandOrg kan dere få tilskudd til bandets øvings- og opplæringsaktivitet som kalles opplæringstilskudd. Det gis 45 kroner i tilskudd pr øvingstime uten lærerkostnader, og 105 kroner pr time med lærer. For et band som øver mye blir dette flere tusen kroner i halvåret. Støtteordningen forvaltes av Musikkens studieforbund (MSF) og administreres av fylkesmusikkrådet der du bor.

Krav til band for å få tilskudd til opplæring:
For å kunne få tilskudd til øving må bandet må være godkjent medlem i BandOrg. Gruppa må bestå av minimum tre medlemmer som har fylt, eller som blir, 14 år i løpet av kalenderåret. Dere må være minimum 75 % fremmøte. Opplæringen må ha minimum 4 timers varighet og følge en godkjent studieplan.

NB! Band med tre medlemmer må velge studieplan for trioer.

Tilskuddssatser og beregning av timer:
Det gis inntil kr 45 pr time uten lærerkostnader, og inntil kr 105 pr time med lærerkostnader.

Hvem administrerer ordningen og hvor søker du?
Det er fylkesleddene av MSF, dvs. landets fylkesmusikkråd, som behandler søknader og fordeler tilskudd. Klikk på knappen under for å gå til Musikkens studieforbunds nettsider.

Søk opplæringstilskudd her