Norwegian Arts Abroad (NAA)

Norwegian Arts Abroad (NAA) er ulike støtteordninger for internasjonalt kunst- og kultursamarbeid. Støtteordningene er finansiert av Utenriksdepartementetog Kulturdepartementet.

Stikk norwegian arts abroad

Norwegian Arts Abroad legger til rette for profilering av Norge i utlandet gjennom å forvalte tilskuddsordninger av kunstfaglig, nærings- og eksportrettet art. For musikkfeltet finnes det tre ordninger:

Reisetilskudd til utøvere og opphavere
Ordningen skal bidra til at profesjonelle norske utøvere og opphavere innen alle sjangre kan delta aktivt i et internasjonalt marked. Formålet med ordningen er å øke etterspørselen, markedsverdien og nettverket til norske utøvere og opphavere internasjonalt.

Bransjetilskudd til støtteapparat
Ordningen skal bidra til at profesjonelle norske bransjeaktører som representerer norske artister og norske verk kan delta aktivt i et internasjonalt marked for å fremme salg og spredning av norskproduserte musikkprodukter.Formålet er å øke markedsverdien, etterspørselen og oppmerksomheten til de artistene de representerer, samt øke nettverket, markedsinnsikten og omdømmet til det norske støtteapparatet. Tilskuddet skal bidra til å skape flere internasjonale samarbeid og avtaler som øker eksportinntektene og markedsandelen til artisten og/eller selskapet.

Arrangørtilskudd til eksportarenaer i Norge
Formålet er å gi økt internasjonal omtale og bidra til eksport av profesjonelle norske utøvere og opphavere, samt styrke profesjonaliseringen av norsk musikkliv gjennom økt bransjekunnskap, markedskompetanse og internasjonalt nettverk.Tilskuddet skal bidra til å lage en møteplass hvor norske bransjeaktører eksponeres for internasjonal presse og musikkindustri for å oppnå internasjonale muligheter.

Klikk her for mer info og søknadsskjema