Kulturrådet

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet, er en pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål. Kulturrådet har som formål å stimulere samtidens mangfoldige kunst- og kulturuttrykk og å bidra til at kunst og kultur skapes, bevares, dokumenteres og gjøres tilgjengelig for flest mulig.

Styret i Fond for lyd og bilde. Foto: Ilja Hendel.

Styret i Fond for lyd og bilde.

Kulturrådet skal stimulere til at et størst mulig publikum over hele landet har tilgang til musikk av høy kunstnerisk kvalitet og innen alle sjangre. Kulturrådet skal støtte skapende og utøvende musikkvirksomhet av høy kvalitet, og ta vare på den musikkhistoriske kulturarven. Gjennom stipender fra Statens kunstnerstipend og tilskudd fra Norsk kulturfond og Fond for lyd og bilde gir Kulturrådet utstrakt støtte til ulike deler av det profesjonelle musikklivet i Norge.

Støtte til innspilling
Fond for lyd og bilde - prosjektstøtte (3. september), Fonograminnspillinger (4. juni / 3. desember), Publiseringsstøtte for musikkinnspillinger (løpende søknadsfrist).

Markedsføring
Kreativ næring - næringsutvikling (4. juni), Kreativ næring - regional bransjeutvikling (4. juni), Markedsføring av musikkutgivelser (løpende søknadsfrist).

Produksjon
Fond for lyd og bilde - prosjektstøtte (3. september), Fonograminnspillinger (4. juni / 3. desember), Markedsføring av musikkutgivelser (løpende søknadsfrist), Norsk musikk i audiovisuelle produksjoner (3. september) m.fl.

Turné- og konsert
Musikere og musikkensembler (5. mars, 4. juni, 3. september og 3. desember).

Les mer detaljert om Kulturrådets støtteordninger, arbeid og satsingsområder på deres nettsider for musikkfeltet.

Les mer