Kulturdirektoratet

Gjennom støtte til profesjonelle kunstnere, arrangører, utgivere og ulike kulturvirksomheter bidrar Kulturdirektoratet til at kunst og kultur skapes, dokumenteres, bevares og gjøres tilgjengelig for flest mulig. Målet er at Norge skal ha et levende og mangfoldig kunst- og kulturliv.

Kult dir

Kulturdirektoratet har flere ulike forvaltningsoppgaver knyttet til virksomheten. Vi er er ca. 150 ansatte. Kulturdirektoratet er sekretariat for Norsk kulturfond, Statens kunstnerstipend og Fond for lyd og bilde. I tillegg har Kulturdirektoratet ansvar for en rekke utviklings- og forvaltningsoppgaver i og for museumssektoren, og er også kontaktpunkt for EUs kulturprogram og partner i EØS' kulturutvekslingsprogram.

Støtte til innspilling
Fond for lyd og bilde - prosjektstøtte (3. september), Fonograminnspillinger (4. juni / 3. desember), Publiseringsstøtte for musikkinnspillinger (løpende søknadsfrist).

Markedsføring
Kreativ næring - næringsutvikling (4. juni), Kreativ næring - regional bransjeutvikling (4. juni), Markedsføring av musikkutgivelser (løpende søknadsfrist).

Produksjon
Fond for lyd og bilde - prosjektstøtte (3. september), Fonograminnspillinger (4. juni / 3. desember), Markedsføring av musikkutgivelser (løpende søknadsfrist), Norsk musikk i audiovisuelle produksjoner (3. september) m.fl.

Turné- og konsert
Musikere og musikkensembler (5. mars, 4. juni, 3. september og 3. desember).

Les mer detaljert om Kulturdirektoratets støtteordninger, arbeid og satsingsområder på deres nettsider for musikkfeltet.

Les mer