Fond for utøvende kunstnere

FFUK gir støtte til profesjonelle utøvende kunstnere som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge. Fondsloven definerer musikere, sangere, skuespillere, dansere, sceneinstruktører, dirigenter og andre som gjennom sin kunst framfører åndsverk som utøvende kunstnere. Med profesjonelle utøvere menes de som har det utøvende virket som sitt hovederverv, altså sitt yrke.

Fond For Utovende Kunstnere

Fondet har følgende støttekategorier:


INNSPILLING - FONOGRAM

  • Støtten gis kun til innspilling av fullengdes album med minimum spilletid på 25 minutter
  • Innspillingen må i sin helhet gjøres i Norge og med produsent som i hovedsak har sitt virke i Norge
  • Støtten er i hovedsak øremerket honorar til de medvirkende profesjonelle utøverne som er bosatt i Norge


PROSJEKTSTØTTE

  • Støtte til konserter/forestillinger/visninger og eventuelt tilhørende prøvetid
  • Prosjektstøtten er øremerket honorar til de medvirkende profesjonelle utøverne som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge


REISESTØTTE
Profesjonelle utøvende kunstnere bosatt i Norge kan søke reisestøtte til kortvarige reiser med kunstfaglig innhold. Støtten kan benyttes til å dekke reise, kost og losji.Formålet med en reise med kunstfaglig innhold kan være:

  • Deltakelse på kurs/seminar med kunstfaglig innhold, mesterklasser, workshops ol.
  • Privattimer hos timelærer eller ved kunstfaglig institusjon
  • Prøvespill/audition


REISE- OG ETTERUTDANNINGSSTIPEND

Stipendet kan søkes til lengre opphold, fortrinnsvis i utlandet for å videreutvikle seg som utøvende kunstnere. Eksempler på dette kan være kurs, skole eller privattimer.Det sendes personlig søknad om stipend, og maksimal søknadssum er 25 000 kroner.

Les mer