Spørsmål og svar om BandOrgs Frifondpenger

04.07.2016 BandOrg

Her finner dere de vanligste spørsmål og svar om Frifondpenger gjennom BandOrg. Hvem kan søke og få tilskudd gjennom BandOrg? Hva gir BandOrg støtte til? Når kommer det svar på søknaden? Les gjennom dette før du kontakter BandOrg.


HVEM KAN FÅ TILSKUDD GJENNOM BANDORG?
BandOrg er en interesseorganisasjon, og ikke en støtteordning. Vi er altså en medlemsbasert interesseorganisasjon som, i tillegg til å gi/ha tilskuddsrett for Frifondpenger og Voksenopplæringsmidler, jobber på ulike områder og på ulike måter for å hjelpe band i Norge. For at bandet ditt skal kunne søke om støtte gjennom oss må dere bli medlem i BandOrg. Søknad om medlemskap gjøres her: http://www.bandorg.no/innmelding

 

NÅR ER DET SØKNADSFRIST, OG HVORDAN SØKER VI?
- BandOrg har to tildelingsrunder i 2016. Band kan kun søke 1 gang pr år. Søknadsfristen er 1. mai og 1. oktober hvert år. Søknadsportalen er tilgjengelig for BandOrgs medlemmer via vårt elektroniske medlemsregister (http://medlemsregister.bandorg.no/users/sign_in).

 

HVA ER VIKTIG Å HUSKE PÅ FØR VI SØKER?
- Sørg for at nettsiden dere oppgir i søknaden er oppdatert så lenge den er under behandling! Sørg for at nettsiden har aktuell biografi, konsertplaner, bilder og MUSIKK (!). BandOrgs tildelingsutvalg gjør en helhetlig vurdering av både søknad og søker. Søkere som ikke oppgir lenke til bandinfo og musikk - eller sørger for å holde søknaden oppdatert så lenge den er under behandling - kan risikere å ikke komme til betraktning.

 

NÅR FÅR VI SVAR PÅ SØKNADEN OG NÅR BLIR PENGENE UTBETALT?

- Tildelingsrunde nr. 1 (søknadsfrist 1. mai): Behandlingstid for runde 1 er normalt ca 2 måneder etter søknadsfristen går ut 1. mai. Svar på søknaden sendes på e-post og via vårt elektroniske medlemsregister i månedsskiftet august/september, og utbetaling skjer i september.
- Tildelingsrunde nr. 2 (søknadsfrist 1. oktober): Behandlingstid for runde 2 er ca 3 uker. Svar på søknaden sendes ut mot slutten av oktober, og utbetaling skjer i november.

 

HVOR MYE PENGER ER DET MULIG Å FÅ?
- BandOrg gir i gjennomsnitt 10 000 kroner, og maks opp mot 50 000. Tilskuddsutmåling avhenger av både søknad og søker.

 

KAN VI KJØPE BRUKT MUSIKKUTSTYR OG HANDLE MED PRIVATPERSONER?
- Ja. Det kan ofte lønne seg å kjøpe brukt. På denne måten får man gjerne mer og bedre utstyr for pengene. OBS! Kravet om kvittering gjelder naturligvis også for bruktkjøp! Ha med kvitteringsskjema dere dagen dere betaler pengene (kvitteringsskjema kan sendes til dere på e-post - gi lyd) band som får Frifondpenger gjennom BandOrg mottar slikt skjema). Kvitteringen skal inneholde navn på kjøper og selger, en kort tekst som forklarer hva som har blitt kjøpt, prisen dere har betalt og signatur fra begge parter. Hvis dere har betalt kontant skal dette fremgå av kvitteringen.

 

KAN VI FÅ TILSKUDD FLERE GANGER I ÅRET?
- Nei. Dere får kun 1 tildeling pr år. Dersom dere har fått avslag i første tildelingsrunde er det mulig å søke på nytt i neste tildelingsrunde.

 

NÅR FÅR VI PENGENE PÅ KONTO?
- Vi betaler ut penger for første tildelingsrunde normalt i september. For tildelingsrunde nr. 2 skjer utbetaling vanligvis fra slutten av oktober.

 

KAN MAN FÅ FRIFONDPENGER FRA FLERE PLASSER, F.EKS FRIFOND.NO, TIL SAMME BAND OG PROSJEKT?
- Nei. Som medlem i BandOrg kan dere kun få Frifondpenger gjennom oss. FRIFOND.NO gjelder ikke for medlemmer i BandOrg.

 

HVA SKJER HVIS VI GLEMMER ELLER ER FOR SENE MED Å BEKREFTE TILSKUDDET?
- Normalt vil BandOrg sende 1 påminnelse og gi band muligheten til å bekrefte tilskudddet.

 

HVA SKJER HVIS VI IKKE SENDER FRIFONDRAPPORT, KOPI AV KVITTERINGER OG BANKUTSKRIFT?
- Band som ikke leverer Frifondrapport med tilhørende dokumentasjon blir først purret på. Etter 2 purringer sender vi ut krav om tilbakebetaling. I siste instans sendes kravet til inkasso.

 

Bruksanvisning for band - Håndbok om økonomi og drift

Vi i BandOrg har laget boken “Bruksanvisning for band - håndbok om økonomi og drift”. Denne får dere gratis som medlem i BandOrg! Boken forklarer blant annet hvordan man starter et foretak (får organisasjonsnummer), hva slags selskapsformer det er lurt å velge, bruk av bandbil i næring, moms, skatteregler og fradrag. Send oss en e-post hvis du vil ha en fysisk kopi.

BandOrgs Frifondkriterier

Oppdatert September 2015

Om bandorg

Meny høyre Foto: BandOrg

BandOrg er en organisasjon for folk som spiller i band. Vi støtter med kunnskap og midler for å gjøre det enklere, kjekkere og bedre å spille i band.

Nyheter

Meny høyre Foto: Kim Erlandsen, P3

Hold deg oppdatert på hva som er nytt i BandOrg, hva banda våre driver med og andre nyheter aktuelle for norske band.

Innmelding

Meny høyre Bendik Foto: Lasse Fløde

Medlemskap koster kun 250 kroner pr band pr år (samme pris som for en billett og snop på kino!)

Penger

Meny høyre Foto: BandOrg

BandOrg fordeler flere millioner frifondkroner til egne medlemsband hvert år. Les om støtteordninger for band her.

Kurs

Meny høyre Foto: Terje Winther

Kunnskap og kompetanse er viktig for utvikling og nyskaping. Vi tilbyr verksteder, kurs og mesterklasser.

Medlemmer

Meny høyre Foto: Bjørnar Øvrebø

Vi har over 1200 fanta