Handlingsplan

Med engasjement for norske band og artisters interesser støtter vi med kunnskap og penger for å gjøre det enklere å spille i band. BandOrg jobber aktivt for å styrke medlemmenes utviklingsmuligheter og for å sikre gode rammevilkår for band i Norge. Våre arbeidsområder er interessepolitikk, kunnskap og kompetanse og forvaltning. Handlingsplanen ble sist vedtatt på ordinært årsmøte 9. mai 2017 og gjelder frem til neste årsmøte i 2019.

1. Medlemsservice

 • BandOrg skal gi norske band informasjon om aktuelle tilskuddsordninger, kurs og aktiviteter, i tillegg være en portal hvor medlemsband kan profilere seg.
 • BandOrg skal bruke internett og sosiale medier aktivt som informasjons- og kommunikasjonsarena.
 • BandOrg skal kartlegge medlemmers behov og utfordringer, og jobbe politisk for å imøtekomme disse.
 • BandOrg skal jobbe for å tilby relevante medlemsfordeler og kurs til sine medlemmer.
 • BandOrg skal jobbe for å skape møteplasser for medlemsband.
 • BandOrg skal fortsette å drive rådgivning for band, kommuner, fylker m.m.

2. Tilskudd og støtteordninger

 • BandOrg skal jobbe for å øke offentlige tilskudd til norske band.
 • BandOrg skal administrere tilskuddsordningen Frifond til egne medlemmer.
 • Medlemskap i BandOrg gir rett til tilskudd til opplæring (voksenopplæring) i sjangre innenfor rytmisk musikk.
 • BandOrg ser på mulighet for nye forretningsmodeller for norske band.

3. Forsikringer

 • BandOrg skal fortsette det gode samarbeidet med If Skadeforsikring og gi tilbud om instrument- og ulykkesforsikring til egne medlemmer.

4. Øvingslokaler og utstyr

 • BandOrg skal jobbe for bedre øvingsforhold for band, og at nye øvingslokaler bygges etter NS8178 «Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse».
 • BandOrg skal jobbe for å øke tilskudd til musikkutstyr og at midlene blir rettferdig fordelt.

5. Musikkpolitisk arbeid

 • BandOrg skal bidra til å synliggjøre og øke interessen for sjangre innenfor rytmisk musikk.
 • BandOrg skal jobbe for å skape bedre utviklingsmuligheter og rammevilkår for band.
 • BandOrg skal samarbeide med relevante musikkorganisasjoner og støtteordninger.
 • BandOrg skal jobbe for å øke organisasjonens synlighet i media.
 • BandOrg skal jobbe for å øke organisasjonens politiske påvirkningskraft.

6. Organisasjonsutvikling

 • BandOrg skal jobbe aktivt for å øke medlemsmassen til 1 500 medlemsband.
 • BandOrg skal jobbe for å øke organisasjonens synlighet i norsk musikkliv og blant band i Norge.
 • BandOrg skal jobbe for å øke bands bevissthet om organisasjonen og hva BandOrg tilbyr.
 • BandOrg skal videreutvikle organisasjonens merkevareplattform.

7. Kompetanse

 • BandOrg skal yte musikkfaglig hjelp til opplæring i band, og holde kurs og seminarer for bandmedlemmer og instruktører - gjerne i samarbeid med andre relevante organisasjoner og aktører innen feltet for rytmisk musikk.
 • BandOrg skal kartlegge medlemmenes behov for kompetanseheving.

Våre vedtekter Styre og ansatte Årsmeldinger