Handlingsplan 2017-2019Foto: Ugly logo

Handlingsplan 2017-2019

16.05.2017 BandOrg

BandOrgs handlingsplan ble vedtatt på årsmøte 9. mai 2017 og gjelder frem til neste årsmøte i 2019.

BandOrg jobber innenfor tre hovedområder: forvaltning, interessepolitikk og kompetanse.

1. Medlemsservice

 1. - BandOrg skal gi norske band informasjon om aktuelle tilskuddsordninger, kurs og aktiviteter, i tillegg være en portal hvor medlemsband kan profilere seg. 
 2. - BandOrg skal bruke internett og sosiale medier aktivt som informasjons- og kommunikasjonsarena. 
 3. - BandOrg skal kartlegge medlemmers behov og utfordringer, og jobbe politisk for å imøtekomme disse.
 4. - BandOrg skal jobbe for å tilby relevante medlemsfordeler og kurs til sine medlemmer.
 5. - BandOrg skal jobbe for å skape møteplasser for medlemsband.
 6. - BandOrg skal fortsette å drive rådgivning for band, kommuner, fylker m.m.

2. Tilskudd og støtteordninger

 1. - BandOrg skal jobbe for å øke offentlige tilskudd til norske band.
 2. - BandOrg skal administrere tilskuddsordningen Frifond til egne medlemmer.
 3. - Medlemskap i BandOrg gir rett til tilskudd til opplæring (voksenopplæring) i sjangre innenfor rytmisk musikk.
 4. - BandOrg ser på mulighet for nye forretningsmodeller for norske band.

3. Forsikringer

 • - BandOrg skal fortsette det gode samarbeidet med If Skadeforsikring og gi tilbud om instrument- og ulykkesforsikring til egne medlemmer.

4. Øvingslokaler og utstyr

 1. - BandOrg skal jobbe for bedre øvingsforhold for band, og at nye øvingslokaler bygges etter NS8178 «Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse». 
 2. - BandOrg skal jobbe for å øke tilskudd til musikkutstyr og at midlene blir rettferdig fordelt.

5. Musikkpolitisk arbeid

 1. - BandOrg skal bidra til å synliggjøre og øke interessen for sjangre innenfor rytmisk musikk.
 2. - BandOrg skal jobbe for å skape bedre utviklingsmuligheter og rammevilkår for band.
 3. - BandOrg skal samarbeide med relevante musikkorganisasjoner og støtteordninger.
 4. - BandOrg skal jobbe for å øke organisasjonens synlighet i media.
 5. - BandOrg skal jobbe for å øke organisasjonens politiske påvirkningskraft.

6. Organisasjonsutvikling

 1. - BandOrg skal jobbe aktivt for å øke medlemsmassen til 1 500 medlemsband.
 2. - BandOrg skal jobbe for å øke organisasjonens synlighet i norsk musikkliv og blant band i Norge. 
 3. - BandOrg skal jobbe for å øke bands bevissthet om organisasjonen og hva BandOrg tilbyr.
 4. - BandOrg skal videreutvikle organisasjonens merkevareplattform.

7. Kompetanse

 1. - BandOrg skal yte musikkfaglig hjelp til opplæring i band, og holde kurs og seminarer for bandmedlemmer og instruktører - gjerne i samarbeid med andre relevante organisasjoner og aktører innen feltet for rytmisk musikk.
 2. - BandOrg skal kartlegge medlemmenes behov for kompetanseheving.

Vi jobber for morgendagens headlinere!

BandOrg er en landsomfattende interesseorganisasjon for folk som spiller i band. Med engasjement for norske bands interesser støtter vi med kunnskap og midler for å gjøre det enklere og bedre å spille i band i Norge. Vi jobber for at dere kan bli morgendagens headlinere. 

 

Medlemsfordeler i bandORG

Medlemskap i BandOrg gir mange fordeler. Medlemsband får blant annet bedre pris på formstøpte ørepropper og In-ear monitorer, bedre pris på trykking av plater, og får dessuten tilgang til BandOrgs Frifondpenger og voksenopplæringsstøtte.

Q&A: Om medlemskap i bandORG

Hva skal til å få gyldig medlemskap i BandOrg? Blir jeg ikke automatisk utmeldt hvis jeg ikke betaler medlemskontingenten? Må jeg levere årsrapport selvom jeg ikke har søkt om BandOrgs Frifondpenger?

BandOrgs vedtekter

BandOrg's vedtekter ble revidert på ordinært årsmøte 27. mai 2015.

Mønstervedtekter for medlemsband

Mønstervedtektene definerer en demokratisk styreform i bandet, hvor det på et allmøte (en øving) velges en leder og et styre (styret utgjøres av bandmedlemmene) for 1 år av gangen.

Årsmelding 2015-2017

BandOrgs siste vedtatte årsmelding i PDF format. Behandlet og vedtatt på årsmøtet i Oslo 9. mai 2017.

Foto: Grodnab

BandOrgs styre og administrasjon

Styret for inneværende årsmøteperiode ble valgt på årsmøte 9. mai 2017 og sitter til nytt årsmøte i 2019.

Om bandorg

Meny høyre Mall Girl (foto: Fuksia)

BandOrg er en organisasjon for folk som spiller i band. Vi støtter med kunnskap og midler for å gjøre det enklere, kjekkere og bedre å spille i band.

Aktuelt

Meny høyre Pom Poko (foto: Kristin Slotterøy)

Hold deg oppdatert på hva BandOrg driver med og andre nyheter aktuelle for norske band.

Innmelding

Meny høyre Halie

Medlemskap koster kun 250 kroner pr band pr år (samme pris som for en billett og snop på kino!)

Penger

Meny høyre Foto: BandOrg

BandOrg fordeler flere millioner frifondkroner til egne medlemsband hvert år. Les om støtteordninger for band her.

Kurs

Meny høyre Foto: BandOrg

Kunnskap og kompetanse er viktig for utvikling og nyskaping. Vi tilbyr verksteder, kurs og mesterklasser.

Medlemmer

Meny høyre Sigrid (foto: Francesca Allen / Universal Music)

Vi har over 1200 fantastisk bra band på medlemslisten. Sjekk ut kremen av ny norsk musikk her.

Instrumentforsikring

Meny høyre Foto: BandOrg

Rolig, vi kan hjelpe deg. Kjøp instrumentforsikring fra kr 750 i året.

Kontakt

Meny høyre Tøfl (foto: Cato Romeo)

Har alt unntatt telex og faks. Gi lyd!

Sandvigå 7, NO-4007 Stavanger. Tlf: +47 51 84 66 57, E-post: bandorg@bandorg.no

Design by Ghost