BandOrg - første punkt på setlisten!

BandOrg - første punkt på setlisten!

21.01.2016 BandOrg

BandOrg er en landsomfattende interesseorganisasjon for folk som spiller i band. Vår viktigste oppgave er å hjelpe band til å komme seg videre. Våre arbeidsområder er forvaltning, interessepolitikk og kompetanse. Vi hjelper band på mange måter. BandOrg fordeler penger og vi holder kurs og seminarer, for å nevne noe.

 

Vi har nærmere 6000 medlemmer fordelt på over 1300 medlemsband, og er Norges største interesseorganisasjon for band. Vi organiserer det som er av sjangre innenfor rock og pop - fra myk populærmusikk til hardslående metall - og vi gjør det i hele Norge. Medlemskap koster kun 200 kroner for hele bandet pr år.

Medlemsfordeler i bandORG

Medlemskap i BandOrg gir mange fordeler. Medlemsband får blant annet bedre pris på formstøpte ørepropper og In-ear monitorer, bedre pris på trykking av plater, og får dessuten tilgang til BandOrgs Frifondpenger og voksenopplæringsstøtte.

Q&A: Om medlemskap i bandORG

Hva skal til å få gyldig medlemskap i BandOrg? Blir jeg ikke automatisk utmeldt hvis jeg ikke betaler kontingenten? Må jeg levere årsrapport selvom jeg ikke har søkt om BandOrgs Frifondpenger?

Foto: Ugly logo

Handlingsplan 2015-2017

BandOrgs handlingsplan ble vedtatt på årsmøte 27. mai 2015 og gjelder frem til neste årsmøte i 2017.

BandOrgs vedtekter

BandOrg's vedtekter ble revidert på ordinært årsmøte 27. mai 2015.

Mønstervedtekter for medlemsband

Mønstervedtektene definerer en demokratisk styreform i bandet, hvor det på et allmøte (en øving) velges en leder og et styre (styret utgjøres av bandmedlemmene) for 1 år av gangen.

Årsmelding 2013 og 2014

BandOrgs siste vedtatte årsmelding i PDF format. Behandlet og vedtatt på årsmøtet i Stavanger 27. mai 2015.

BandOrgs styre og administrasjon

Styret for inneværende årsmøteperiode ble valgt på årsmøte 27. mai 2015 og sitter til nytt årsmøte i 2017.

Om bandorg

Meny høyre Foto: BandOrg

BandOrg er en organisasjon for folk som spiller i band. Vi hjelper band til å komme seg videre, og vi får ting til å skje!

Nyheter

Meny høyre Foto: Kim Erlandsen, P3

Hold deg oppdatert på hva som er nytt i BandOrg, hva banda våre driver med og andre nyheter aktuelle for norske band.

Innmelding

Meny høyre Bendik Foto: Lasse Fløde

Medlemskap koster kun 200 kroner pr band pr år (samme pris som for en billett og snop på kino!)

Penger

Meny høyre Foto: BandOrg

BandOrg fordeler flere millioner frifondkroner til egne medlemsband hvert år. Les om støtteordninger for band her.

Kurs

Meny høyre Foto: Terje Winther