E-post: bandkontor@musikk.no Telefon: 71 25 88 50 (Onsdag og Torsdag 08.00 - 15.30)

Hovedsaker bandORG Møre og Romsdal

Foto: bandorg

BANDORGS FRIFONDPENGER - TILDELINGSRUNDE 2 ER NÅ ÅPEN! (SØKNADSFRIST 1. OKTOBER)

Som medlem av BandOrg kan bandet ditt søke om opptil 50 000 kroner i pengestøtte. Bli medlem nå og søk innen 1. oktober! Søknaden om støtte leverer dere i vår medlemsportal (https://medlemsregister.bandorg.no). Les mer

Foto: bandORG møre og romsdal

SJEKKLISTE - LYDFORHOLD

Passende lydforhold i øverom for band - Last ned sjekkliste. Les mer om lydforhold og akustikk på www.musikklokaler.no eller ta kontakt med oss.

bandORG *Møre og Romsdal*, Fylkeshuset, 6404 Molde. E-post bandkontor@musikk.no
Design by Ghost