E-post: bandkontor@musikk.no Telefon: 71 25 88 50 (Onsdag og Torsdag 08.00 - 15.30)

Hovedsaker bandORG Møre og Romsdal

Frist 1 september!

Har du husket å søke tilskudd med MUO?

De støtter innkjøp av musikkutstyr samt bygging og utbedring av scener og øverom.

Kan ditt band få VO-tilskudd?

Om bandet ditt er medlem i bandorg så er svaret ja!

bandORG *Møre og Romsdal*, Fylkeshuset, 6404 Molde. E-post bandkontor@musikk.no
Design by Ghost