Tilskudd til øvingsutstyr gjennom Musikkutstyrsordningen

Øvingsutstyret MUO gir tilskudd i målgruppen arrangør- og utøverfellesskap skal være tilgjengelig for felles bruk i øvingsfellesskapet. Øvingsutstyr er enkle utstyrspakker som består av trommesett, gitarforsterker, bassforsterker, keyboard og sanganlegg (høyttalere til øvingsbruk, liten mikser og sangmikrofoner), der tilskuddet gis etter standardsatser. Øvingsutstyr kan også være feler, trekkspill, slåttetrommer til folkemusikklag, eller annet utstyr som må til for å øve. Det gis ikke tilskudd til personlige instrumenter.

Eksempler på søkere i målgruppen arrangør- og utøverfellesskap er arrangører, klubber, bandkollektiv, ensembler, spellemannslag, storband, kor, korps, orkestre, teatergrupper, spel og revy-grupper og liknende. For å oppfylle krav til arrangør- og utøverfellesskap må søker være registrert i enhetsregisteret (gjelder ikke utøverfellesskap), og ha en kontaktperson med ansvar for drift og for vedlikehold av teknisk utstyr.

Søknadsfrister er 1. mars og 1. september via MUOs egen søknadsportal.

Les mer