BandOrgs Frifondpenger (neste søknadsfrist 1. september 2019)Foto: BandOrg

BandOrgs Frifondpenger (neste søknadsfrist 1. september 2019)

15.01.2019 bandORG

Som medlem av BandOrg kan bandet ditt søke om opptil 50 000 kroner i pengestøtte. Bli medlem nå og søk innen 1. september! 

Hva er Frifondpengene?

Dette er en støtteordning som BandOrg forvalter for det offentlige. Vi deler ut pengene to ganger i året, og neste søknadsfrist er 1. september 2019. Søknaden om støtte leverer dere i vår medlemsportal (https://medlemsregister.bandorg.no). Obs! Søkandsportalen åpnes i juni 2019. 

Hvem kan få støtte?

 • * Band med minst 3 personer som spiller og lager musikk sammen, uavhengig sjanger. Alle må bo i Norge. Et band kan også være artister med fast band, og hip-hop duoer med DJ.
 • * Band der minst 1/3 av medlemmene er under 26 år.
 • * Band som har sendt inn og bekreftet årsrapport hos oss innen søknadsfristen (det er veldig enkelt, dere huker bare av noen bokser).
 • * Band som har betalt medlemskontingent i BandOrg. Det koster kun 250 kroner, altså mindre enn en kinobillett og snop.


Pass på at bandets Facebookside eller nettside er oppdatert. Her må vi finne musikk, konsertplaner, biografi og bilder. Sjekk også ut spørsmål og svar om BandOrgs Frifondpenger.


Hva kan støtten gå til?

 • * Innspilling av album, EP eller demo.
 • * Konserter og turneer i Norge.
 • * Mastring og miksing.
 • * Trykking og innspilling.
 • * Innspilling av musikkvideo eller musikkdokumentar.
 • * Kjøp av utstyr som instrumenter, flightkasser og effektpedaler.
 • * Kjøp av promoteringseffekter (t-skjorter, backdrop og lignende).


Hva kan man ikke få støtte til?

 • * Prosjektbaserte grupper.
 • * Vi gir ikke tilskudd til band som allerede har fått tilskudd fra frifond.no samme år.
 • * Innspilling i utlandet.
 • * Studiokostnader i eget studio.
 • * Diett og overnatting.
 • * Kjøp av PC/Mac eller lysutstyr.
 • * Tiltak som allerede har fått støtte av BandOrg. Dere kan ikke søke om støtte flere ganger for det samme albumet for eksempel.

 

Les våre generelle retningslinjer og søknadskriterier før du fyller ut søknaden:
BandOrgs Frifondkriterier

Les også "Spørsmål og svar om bandORGs Frifondpenger" FØR dere tar kontakt med bandORG:
Spørsmål og svar om BandOrgs Frifondpenger


PENGER TIL ØVING (tilskudd til kurs)

Band som er medlem i BandOrg kan få tilskudd til bandets øvings- og opplæringsaktivitet. Det gis 40 kroner pr øvingstime uten lærerkostnader. For et band som øver mye blir dette flere tusen kroner i halvåret. Støtteordningen heter "tilskudd til kurs" (også kalt VO eller Voksenopplæring) og administreres av ditt fylkesmusikkråd/kulturnettverk.

Foto: Musikkutstyrsordningen

MUSIKKUTSTYRSORDNINGEN (søknadsfrist 1. mars og 1. september)

Musikkutstyrsordningen (MUO) er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. MUOs formål er å sikre gode tekniske vilkår for øving og fremføring av rytmisk musikk over hele landet. Det er to søknadsfrister i året; 1. mars og 1. september.

Foto: KOMP

KOMP

KOMP er en støtteordning for kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innen rock, jazz, folkemusikk, verdensmusikk mm. 

Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål i Akershus, Buskerud, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold, i tillegg til Ringsaker kommune i Hedmark.

Søk om gave fra sparebanker og sparebankstiftlelser i Norge

Hvert år deler sparebankene og sparebankstiftelsene ut 600 millioner kroner til tiltak som skaper aktivitet, tilhørighet og stolthet i nærmiljøet. 

PENGER TIL PLATEINNSPILLING

Har dere en plate på gang eller planer om å gå i studio? Foruten BandOrgs Frifondpenger gir både Norsk Kulturråd og Fond for utøvende kunstnere støtte til plateinnspilling.

Publiseringsstøtte til musikkinnspillinger

Publiseringsstøtten for musikkinnspillinger har som formål å øke kjennskapen til og formidlingen av musikk fra Norge, og skal bidra til å opprettholde en bred produksjon av kvalitetsutgivelser.

UD REISESTØTTE - MUSIKK

Er du artist, ensemble eller band og skal spille på en offentlig konsert eller festival i utlandet, kan du søke om reisestøtte. MIC administrerer to ordninger, en for reiser til industriland og en for prosjekter i den tredje verden (03-land). Det er tre søknadsrunder per år og det er kun utøveren selv, eller en representant for denne (manager), som kan søke.

FOND FOR LYD OG BILDE - Prosjektstøtte

Fond for lyd og bilde skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd- og filmopptak og fordeles til beste for rettighetshavere innenfor musikk, scene, film. Fondet er i tillegg en kollektiv kompensasjon til rettighetshavere for den lovlige kopiering av deres verker som skjer til privat bruk.

FOND FOR UTØVENDE KUNSTNERE (FFUK)

FFUK gir støtte til prosjekter, reiser, videreutdanning og til innspillinger.

Markedsføring av musikkutgivelser

Ordningen har formål å fremme salg og spredning innenlands og utenlands av norskproduserte musikkutgivelser.

Musikerordningen - Turné og konsertvirksomhet

Ordningen har som formål å stimulere til økt turnévirksomhet og konsertproduksjon, og styrke rammevilkårene for profesjonelle musikere innen alle sjangre.

Om bandorg

Meny høyre Mall Girl (foto: Fuksia)

BandOrg er en organisasjon for folk som spiller i band. Vi støtter med kunnskap og midler for å gjøre det enklere, kjekkere og bedre å spille i band.

Aktuelt

Meny høyre Pom Poko (foto: Kristin Slotterøy)

Hold deg oppdatert på hva BandOrg driver med og andre nyheter aktuelle for norske band.

Innmelding

Meny høyre Halie

Medlemskap koster kun 250 kroner pr band pr år (samme pris som for en billett og snop på kino!)

Penger

Meny høyre Foto: BandOrg

BandOrg fordeler flere millioner frifondkroner til egne medlemsband hvert år. Les om støtteordninger for band her.

Kurs

Meny høyre Foto: BandOrg

Kunnskap og kompetanse er viktig for utvikling og nyskaping. Vi tilbyr verksteder, kurs og mesterklasser.

Medlemmer

Meny høyre Sigrid (foto: Francesca Allen / Universal Music)

Vi har over 1200 fantastisk bra band på medlemslisten. Sjekk ut kremen av ny norsk musikk her.

Instrumentforsikring

Meny høyre Foto: BandOrg

Rolig, vi kan hjelpe deg. Kjøp instrumentforsikring fra kr 750 i året.

Kontakt

Meny høyre Tøfl (foto: Cato Romeo)

Har alt unntatt telex og faks. Gi lyd!

Sandvigå 7, NO-4007 Stavanger. Tlf: +47 51 84 66 57, E-post: bandorg@bandorg.no

Design by Ghost