BandOrgs Frifondpenger 2018 (frist 1. mai 2018)Foto: BandOrg

BandOrgs Frifondpenger 2018 (frist 1. mai 2018)

13.12.2017 bandORG

BandOrg gir tilskudd til innspilling, kjøp av utstyr, musikkvideo, turné og konserter i Norge m.m. Søkndsportalen for tildelingsrunde 1 (2018) åpner mars 2018. Fristen for å søke er 1. mai. 

Den nye søknadsportalen innebærer en kjærkommen forenkling av søknadsprosessen, alt samles i skyen og er tilgjengelig på samme sted hele tiden. Det er kun bare band med gyldig medlemskap, som har fått brukertilgang til det nye medlemsregisteret, som kan søke. BandOrg har to tildelingsrunder i året. Gjeldende søknadsfrist er 1. mai 2018.

Om ordningen:
Frifond er en støtteordning til lokale kulturaktiviteter for musikkgrupper hvor minst 1/3 av deltakerne er under 26 år. BandOrg gir tilskudd til lokal kulturaktivitet i Norge innenfor bestemte støtteområder. I 2017 skal BandOrg fordele næremere 7 millioner kroner til norske band for å hjelpe dem å nå sine mål. Vi ber dere lese om støtteområdene våre, levere årsrapport i det elektroniske medlemsregistere, betale faktura for medlemskontingent......og lese tildelingskriteriene våre nøye FØR dere søker.


BandOrgs støtteområder:

- Innspilling av demo/EP/plate i Norge
- Mastring og miksing av innspilt materiale
- Trykking og utgivelse av innspilt materiale
- Innspilling av musikkvideo/musikkdokumentar
- Kjøp av musikkutstyr for band (f.eks sanganlegg, gitar, bass, trommer, tangentinstrumenter, effekter, flightkasser)
- Kjøp av studio- og innspillingsutstyr: Mikrofoner, lydkort, monitorer, miksepult, softsynther og annen relevant programvare
- Kjøp av promoteringseffekter (t-skjorter, backdrop)
- Konserttiltak og turné i Norge: Vi gir kun støtte til konserter og turnéer som har bekreftede datoer og spillesteder (lydtekniker, leie av konsertlokale, leiebil og offentlig transport)


Vi gir IKKE støtte til følgende:
Prosjektbaserte grupper, band som har fått innvilget/utbetalt Frifondtilskudd i 2017 fra frifond.no, innspillinger i utlandet, promoteringstjenester, musikerhonorar, studiokostnader i eget studio (man kan ikke betale bandmedlemmer for studioleie, tekniker eller produsent honorar for innspilling av eget materiale), diett og overnatting, kjøp av pc/mac, lysutstyr og tiltak/innspillinger som tidligere har fått støtte av BandOrg (hvis dere tidligere har fått støtte til innspilling kan dere ikke få støtte til å fortsette innspillingen, miksing, mastering eller trykking av den samme utgivelsen).


Krav til søker og søknad:
1.
Minimum 1/3 (en tredjedel) av medlemmene i bandet må være UNDER 26 år før søknadsfrist
2. Bandet må bestå av minst 3 medlemmer og alle må bo i Norge
3. Bandet ditt må være medlem i BandOrg ved søknadstidspunktet. Søknadsskjemaet er kun tilgjengelig for godkjente medlemmer via søknadsportalen i vårt elektroniske medlemsregister. Bli medlem her
4. Bandet må sende inn og bekrefte årsrapport innen søknadsfrist
5. Bandet ditt må ha betalt medlemskontingent til BandOrg for 2017 innen søknadsfrist

Viktig å være klar over før dere søker: 
Sørg for at nettsiden dere oppgir i søknaden er oppdatert så lenge den er under behandling! Sørg for at nettsiden har aktuell biografi, konsertplaner, bilder og MUSIKK (!). BandOrgs tildelingsutvalg gjør en helhetlig vurdering av både søknad og søker. Søkere som ikke oppgir lenke til bandinfo og musikk - eller sørger for å holde søknaden oppdatert så lenge den er under behandling - vil ikke komme i betraktning. Vi minner om at medlemskontingent skal være betalt, og årsrapport levert, før søknadsfrist. 

Les våre retningslinjer og søknadskriterier før du fyller ut søknaden:
BandOrgs Frifondskriterier 2017

Les også "Spørsmål og svar om bandORGs Frifondpenger" FØR dere tar kontakt med BandOrg:
Spørsmål og svar om BandOrgs Frifondpenger

 

PENGER TIL ØVING (tilskudd til kurs)

Band som er medlem i BandOrg kan få tilskudd til bandets øvings- og opplæringsaktivitet. Det gis 40 kroner pr øvingstime uten lærerkostnader. For et band som øver mye blir dette flere tusen kroner i halvåret. Støtteordningen heter "tilskudd til kurs" (også kalt VO eller Voksenopplæring) og administreres av ditt fylkesmusikkråd/kulturnettverk.

Foto: Musikkutstyrsordningen

MUSIKKUTSTYRSORDNINGEN (søknadsfrist 1. mars og 1. september)

Musikkutstyrsordningen (MUO) er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. MUOs formål er å sikre gode tekniske vilkår for øving og fremføring av rytmisk musikk over hele landet. Det er to søknadsfrister i året; 1. mars og 1. september.

Foto: KOMP

KOMP

KOMP er en støtteordning for kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innen rock, jazz, folkemusikk, verdensmusikk mm. 

Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål i Akershus, Buskerud, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold, i tillegg til Ringsaker kommune i Hedmark.

Søk om gave fra sparebanker og sparebankstiftlelser i Norge

Hvert år deler sparebankene og sparebankstiftelsene ut 600 millioner kroner til tiltak som skaper aktivitet, tilhørighet og stolthet i nærmiljøet. 

PENGER TIL PLATEINNSPILLING

Har dere en plate på gang eller planer om å gå i studio? Foruten BandOrgs Frifondpenger gir både Norsk Kulturråd og Fond for utøvende kunstnere støtte til plateinnspilling.

Publiseringsstøtte til musikkinnspillinger

Publiseringsstøtten for musikkinnspillinger har som formål å øke kjennskapen til og formidlingen av musikk fra Norge, og skal bidra til å opprettholde en bred produksjon av kvalitetsutgivelser.

UD REISESTØTTE - MUSIKK

Er du artist, ensemble eller band og skal spille på en offentlig konsert eller festival i utlandet, kan du søke om reisestøtte. MIC administrerer to ordninger, en for reiser til industriland og en for prosjekter i den tredje verden (03-land). Det er tre søknadsrunder per år og det er kun utøveren selv, eller en representant for denne (manager), som kan søke.

FOND FOR LYD OG BILDE - Prosjektstøtte

Fond for lyd og bilde skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd- og filmopptak og fordeles til beste for rettighetshavere innenfor musikk, scene, film. Fondet er i tillegg en kollektiv kompensasjon til rettighetshavere for den lovlige kopiering av deres verker som skjer til privat bruk.

FOND FOR UTØVENDE KUNSTNERE (FFUK)

FFUK gir støtte til prosjekter, reiser, videreutdanning og til innspillinger.

Markedsføring av musikkutgivelser

Ordningen har formål å fremme salg og spredning innenlands og utenlands av norskproduserte musikkutgivelser.

Musikerordningen - Turné og konsertvirksomhet

Ordningen har som formål å stimulere til økt turnévirksomhet og konsertproduksjon, og styrke rammevilkårene for profesjonelle musikere innen alle sjangre.

Om bandorg

Meny høyre Foto: BandOrg

BandOrg er en organisasjon for folk som spiller i band. Vi støtter med kunnskap og midler for å gjøre det enklere, kjekkere og bedre å spille i band.

Nyheter

Meny høyre Foto: Kim Erlandsen, P3

Hold deg oppdatert på hva som er nytt i BandOrg, hva banda våre driver med og andre nyheter aktuelle for norske band.

Innmelding

Meny høyre Bendik Foto: Lasse Fløde

Medlemskap koster kun 250 kroner pr band pr år (samme pris som for en billett og snop på kino!)

Penger

Meny høyre Foto: BandOrg

BandOrg fordeler flere millioner frifondkroner til egne medlemsband hvert år. Les om støtteordninger for band her.

Kurs

Meny høyre Foto: Terje Winther

Kunnskap og kompetanse er viktig for utvikling og nyskaping. Vi tilbyr verksteder, kurs og mesterklasser.

Medlemmer

Meny høyre Foto: Bjørnar Øvrebø

Vi har over 1200 fantastisk bra band på medlemslisten. Sjekk ut kremen av ny norsk musikk her.

Instrumentforsikring

Meny høyre

Rolig, vi kan hjelpe deg. Kjøp instrumentforsikring fra kr 750 i året.

Kontakt

Meny høyre Foto: World At Large

Har alt unntatt telex og faks. Gi lyd!

Sandvigå 7, NO-4007 Stavanger. Tlf: +47 51 84 66 57, E-post: bandorg@bandorg.no

Design by Ghost