Om BandOrgs instrumentforsikring 2018

Om BandOrgs instrumentforsikring 2018

08.01.2018 BandOrg

Les her for å finne ut hva avtalen dekker, hvor den gjelder og og når den gjelder. 


1. HVEM ER FORSIKRET
Forsikringen kan tegnes av enkeltmedlemmer i band som har medlemskap i BandOrg. Det vil si at forsikringen er individuell og kan kun tegnes av medlemmet, og ikke av bandet.


2. HVOR OG NÅR GJELDER FORSIKRINGEN
Instrumentforsikringen gjelder heltid i hele verden. Forsikringen gjelder til, fra og under enhver jobb og egenøving. Med egenøving forstås øving privat, også på fritid for øvelse av profesjon. Ved turnévirksomhet utenfor Norden med bandet gjelder forsikringen inntil 2 måneder.  Hjemstedsadresse/utreise for turneen må være i Norge.


3. VERDIFORSIKRING – 70 000 KRONER
Dekker transportable musikkinstrumenter, flightkasser, forsterkere og annet utstyr som normalt brukes i bandsammenheng. For håndbygde instrumenter som ikke kan kjøpes i butikk, skal det legges ved verditakst eller kvittering ved bestilling. Instrumentforsikringen dekker ikke lysutstyr eller studioutstyr. Når det benyttes datamaskin i forbindelse med musikkutøvelse skal fabrikat, type, modell, serienummer og innkjøpsår opplyses. Alt dataverktøy avskrives over 5 år, maksimalt 80 %. Dersom du har behov for å forsikre for mer enn 70 000 kroner kan det kjøpes tilleggsforsikring.


4. TILLEGGSFORSIKRING FOR VERDI OVER 70 000 KRONER
Når samlet verdi overstiger 70 000 kroner kan det tegnes tilleggsforsikring for det overskytende. Den årlige prisen for dette punktet utgjør 2,5 % av tilleggssummen.


5. ULYKKESFORSIKRING
Ulykkesforsikringen gjelder kun enkeltmedlemmer.


6. ULYKKESDØDSFALL - 50 000 KRONER
Utbetales ved den forsikredes død i henhold til vilkår for ulykkesforsikring.


7. INVALIDITETSFORSIKRING - 500 000 KRONER
Ved 100 % varig medisinsk invaliditet utbetales forsikringssummen i sin helhet. Lavere invaliditetsgrad gir en tilsvarende lavere erstatning. Invaliditetsgrad under 5 % gir ikke erstatning.


8. BEHANDLINGSUTGIFTER - 25 000 KRONER
Dekker medisinsk behandling av en ulykkesskade i inntil 2 år fra skadedagen.


9. EGENANDEL VED SKADE
Det er en egenandel på 1 000 kroner per skade.


10. MELDING AV SKADE
Skade som omfattes av avtalen skal meldes til BandOrg snarest. Skader meldes på skadeskjema som blir tilsendt på e-post. Skadeskjemaet returernes til BandOrg som videresender meldingen til If Skadeforsikring. Ved tyveri skal kopi av politianmeldelsen alltid sendes til BandOrg. Dersom skade skjer i forbindelse med reise skal du alltid be om bekrekreftelse fra transportør. Kondemnerte instrumenter/utstyr er If Skadeforsikrings eiendom.


11. PRISER
Prisen er 750 kroner pr år, pluss 2,5 % forsikringssummen i pkt. 4.


12. AVTALENS VARIGHET
Instrumentforsikring som tegnes gjennom BandOrg gjelder samme kalenderår.
Avtaler som tegnes i 2018 gjelder fra 1. januar til 31. desember 2018.

Foto: BandOrg

Instrumentforsikring fra 750 kroner i året

Hvis bandet ditt er medlem i BandOrg kan du kjøpe knallgod instrumentforsikring til en lav pris. Instrumentforsikringen koster fra 750 kroner i året og dekker transportable musikkinstrumenter og det utstyret du ellers spiller på for inntil 70 000 kroner. Hvis du vil forsikre utstyr for verdi over 70 000 så går selvfølgelig det også - da mot med et lite pristillegg.

Om bandorg

Meny høyre Mall Girl (foto: Fuksia)

BandOrg er en organisasjon for folk som spiller i band. Vi støtter med kunnskap og midler for å gjøre det enklere, kjekkere og bedre å spille i band.

Aktuelt

Meny høyre Pom Poko (foto: Kristin Slotterøy)

Hold deg oppdatert på hva BandOrg driver med og andre nyheter aktuelle for norske band.

Innmelding

Meny høyre Halie

Medlemskap koster kun 250 kroner pr band pr år (samme pris som for en billett og snop på kino!)

Penger

Meny høyre Foto: BandOrg

BandOrg fordeler flere millioner frifondkroner til egne medlemsband hvert år. Les om støtteordninger for band her.

Kurs

Meny høyre Foto: BandOrg

Kunnskap og kompetanse er viktig for utvikling og nyskaping. Vi tilbyr verksteder, kurs og mesterklasser.

Medlemmer

Meny høyre Sigrid (foto: Francesca Allen / Universal Music)

Vi har over 1200 fantastisk bra band på medlemslisten. Sjekk ut kremen av ny norsk musikk her.

Instrumentforsikring

Meny høyre Foto: BandOrg

Rolig, vi kan hjelpe deg. Kjøp instrumentforsikring fra kr 750 i året.

Kontakt

Meny høyre Tøfl (foto: Cato Romeo)

Har alt unntatt telex og faks. Gi lyd!

Sandvigå 7, NO-4007 Stavanger. Tlf: +47 51 84 66 57, E-post: bandorg@bandorg.no

Design by Ghost